Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Dev:Classes/Albums/Album.Discussion.Item

 Image:Classes - Albums.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Albums.

Atributy

name type description
discussion
Albums|Album.Discussion.Item|discussion
link Diskusia albumu, ku ktorej prispevok patri. Vid triedu Album.Discussion.
parent
Albums|Album.Discussion.Item|parent
link Pokial je prispevok odpovedou na iny prispevok, atribut hovori, ktory prispevok to je.
state
Albums|Album.Discussion.Item|state
enum Stav prispevku. Moznosti:
  • waiting-approval - prispevok caka na potvrdenie.
  • approved - prispevok je potvrdeny a zobrazuje sa v diskusii albumu.
  • deleted - prispevok je zmazany. Pokial je nejaky prispevok uprosted diskusneho stromu a ine prispevky ho maju ako svoj parent, jeho zmazanim by celkovy strom odpovedi mohol zacat byt matuci. Preto miesto fyzickeho zmazania prispevku existuje moznost zmazania logickeho.
date
Albums|Album.Discussion.Item|date
datetime Datum a cas, kedy bol prispevok pridany.
user
Albums|Album.Discussion.Item|user
link Nepovinny odkaz na uzivatela, ktory prispevok pridal.. Pokial uzivatel po sebe nechce zanechat priamy odkaz na svoj profil, atribut je prazdny.
name
Albums|Album.Discussion.Item|name
string Zvolene meno uzivatela, ktory prispevok pridal. Toto meno nemusi byt zhodne s uzivatelovim User.Profile.display_name.
mail
Albums|Album.Discussion.Item|mail
string Nepovinny mail na autora prispevku. Tento mail nemusi byt zhodne s uzivatelovim User.Profile.email_contact.
text
Albums|Album.Discussion.Item|text
text Text prispevku.
ip
Albums|Album.Discussion.Item|ip
netip IP adresa, z ktorej bol prispevok pridany.
host
Albums|Album.Discussion.Item|host
string Hostname, z ktoreho bol prispevok pridany.