Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Dev/Skupiny

Autor: Peter Kuziel

Uloženie skupín a kategórií

Vlastnosti skupiny ako meno, vlastník, popis apod. sú uložené v entite Group. Vlastnosti kategórie ako meno, popis a dalšie atribúty kategórie sú uložené v entite GroupCategory. V entite GroupMember je uložený jeden člen skupiny. S týmito entitami pracujú stránky, ktoré sa týkajú kategórií a skupín.

Rozdelenie stránok

Stránky, ktoré majú byť užívateľom prístupné cez URL adresu, musia byť potomkami triedy Page. Stránky, ktoré sa týkajú kategórií a skupín a sú potomkami triedy Page sú napr. stránka pre prehľad kategórií a skupín (CategoryListPage). Na prehľad užívateľových skupín je stránka (GroupListPage). Stránka pre detail skupiny (GroupDetailPage).

Stránky, ktoré umožnujú prácu s viacerými skupinami su odvodené od triedy SubPage. Medzi nich patrí napr. stránka starajúca sa o editáciu skupiny (GroupEditSubPage), stránka pre zmenu stavu skupiny (GroupStateSubPage) a ďaľšie.