Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Solution/Chronologia

Chronologický popis vývoja projektu je približný. Spočiatku boli požiadavky maximalistické: čo najviac možností, čo najviac atribútov, čo najviac nastavení, módov zobrazenia, čo najviac možností filtrovať a triediť zoznamy, atď. Postupom času sme zistili, že implementácia toho všetkého vyžaduje nadmerné množstvo if príkazov, čo prinieslo predovšetkým nemalé problémy s testovaním. Pokúsili sme sa, i za cenu nedokonalého testovania, tieto počiatočné požiadavky dodržať a zjednodušili sme si to len v prípadoch, kedy to skutočne presahovalo rozumnú mieru.

  • Október 2005 – prvé nápady na projekt typu fotoalbum a/alebo fotosoutež. V tomto období ešte neexistoval žiaden tím a o projekt sa zaujímala firma Fotostar, ktorá s myšlienkou prišla. Fotostar sa však nakoniec rozhodol od projektu upustiť a tak sme si špecifikáciu začali meniť podľa našich predstáv.
  • Február 2006 – oficiálne schválenie špecifikácie.
  • Marec 2006 – oficiálne zahájenie projektu. Pomerne rýchlo sa nám po schválení špecifikácie podarilo zostaviť tím a začali sme pracovať na projekte. Predbežne sme si zhrnuli, čo všetko by sme mali počas projektu absolvovať a dohodli sme sa na pravidelných stretnutiach.
  • Máj 2006 – Január 2007 – analýza projektu. Analýzu projektu sme nechcene natiahli jednak časovo a jednak úsilím. Celkovo sa dá povedať, že sme analýze venovali minimálne tretinu času celkového vývoja, čo dodatočne hodnotíme ako zbytočne prehnané. Zhrnutie požiadaviek nám trvalo približne mesiac, vytvorenie modelu entít a use-case modelu ďalší mesiac. Následný popis jednotlivých entít a use-caseov nám zabral zvyšok času.
  • Január 2007 – rozvrhnutie modelu tried. Vďaka pomerne podrobnej analýze sme si rýchlo a bez problémov navrhli model implementovaných tried a rozdelili povinnosti do tejto fáze vývoja.
  • Január 2007 – August 2008 – implementácia projektu. Rozvrhnutie modelu tried a podrobná analýza sa ukázali až na drobné výnimky veľmi prospešné. Až na drobné lokálne zmeny (množstvom práce nepresahujúce jeden deň) sme v implementácií napredovali bez zbytočných opráva a prepisovania. V priebehu implementácie sme sa niekoľkokrát dostali do problému s motiváciou a plnením dohodnutých povinností. Našťastie sme si povinnosti v tomto duchu vhodne rozdelili a tak nebolo pravidlom, že by sme na seba navzájom často čakali.

Počas vývoja projektu sme sa pravidelne stretali na projektových schôdzkach v záujme riešiť technické i motivačné problémy. Uskutočnili sme i niekoľko celodňových pracovných schôdzok v laboch. Frekvencia schôdzok obvykle záležala na intenzite vývoja. Zápisy z nich sme žiaľ postupne prestali robiť (posledný zápis máme zo stretnutia č. 23). Stretnutí s vedúcim bolo žiaľ menej, čo mohlo mať za následok napr. nedostatočnú motiváciu niektorých členov.