Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Solution/Porovnanie

Počas vývoja projektu sme sa najprv snažili rozviesť a zanalyzovať naše nápady v analýze, obvykle bez zamyslenia sa nad obtiažnosťou prípadnej implementácie. Počas implementácie sme sa potom snažili naplniť väčšinu z toho, čo sme si v analýze vymysleli.

Contents

Pohodlnosť

Našim zámerom bolo vytvoriť pohodlnú, jednoduchú a zároveň komplexnú aplikáciu, ktorá okrem množstva funkcií a nastavení poskytne užívateľovi tiež komfort pri práci. Počas vývoja projektu sme si niekoľkokrát uvedomili, že mnohé funkcie sú užívateľom síce dostupné, ale ich použitie vyžaduje nemalé a často zbytočné úsilie.

Exemplárnym príkladom k tomu bolo napríklad moderovanie (potvrdzovanie) fotiek v albumoch. Aby správca albumu novú fotku potvrdil, musel zbytočne prejsť formulárom na zmenu stavu fotky, kde si musel manuálne vybrať stav potvrdená a následne formulár odoslať. Túto obštrukciu sme vyriešili pridaním jednoduchej akcie potvrď, ktorá formulár preskočí a fotke priamo zmení stav.

Podobne ako v tomto príklade, pokúsili sme sa na viaceré miesta aplikácie pridať rôzne podobné skratky a zjednodušenia už existujúcich funkcií. To však časom vyústilo v problémy ako sú neprehľadnosť či vizuálna zložitosť. Skutočný kompromis medzi rýchlou dostupnosťou všetkých ponúkaných funkcií a medzi jednoduchosťou rozhrania je pravdepodobne závislý na mnohých nám dopredu neznámych faktoroch, nevynímajúc ani cieľovú skupinu užívateľov.

Fotky

Podarilo sa nám naplniť pôvodný zámer a poskytli sme užívateľovi rozumne bezpečné a použiteľné privátne i zdieľané úložisko fotiek. Privátne úložisko je adresované výhradne jeho majiteľovi a k fotkám v tomto úložisku sa verejnosť priamo nedostane. Zdieľané úložisko je adresované predovšetkým administrátorom, pre potreby spravovania systému.

K fotkám si užívateľ môže zadať základné údaje o fotkách, včetne automatizovaných EXIF údajov. Na organizáciu má k dispozícií klikací systém tagov. Vo svojich fotkách môže pohodlne vyhľadávať podľa mnohých dostupných údajov.

U fotiek sme neimplementovali žiadne špeciálne funkcie (napríklad orež, orámuj, zmeň kontrast, atď.), pretože to nebolo naším zámerom. Na trhu existuje na tento účel mnoho pohodlných a kvalitných produktov.

Albumy

Podarilo sa nám naplniť pôvodný zámer a poskytli sme užívateľovi i návštevníkom možnosť pohodlne zverejniť a následne prehliadať fotky z úložísk. Každé album môže voliteľne obsahovať i sprievodnú diskusiu.

Pre navigáciu medzi albumami sme použili systém adresárov, podobný tomu na pevných diskoch. V albumoch sa dá nastaviť, kto všetko si smie fotky či diskusiu prezerať, prípadne kto smie pridávať svoje fotky a pod. Vyhľadávať sa dá v albumoch opäť podľa takmer všetkých dostupných údajov.

Skupiny

Podarilo sa nám naplniť pôvodný zámer a poskytli sme užívateľovi jednak možnosť diskutovať s inými užívateľmi rovnakých záujmov a zároveň poskytnúť priestor pre spoločné nastavovanie práv v systéme a jeho albumoch. Vďaka skupinám si môže napríklad vlastník albumu zvoliť skupinu, pre ktorú je album určené, prípadne zvoliť, že daná skupina môže album spravovať a moderovať.

U skupín sme neimplementovali žiadne rozšírenie smerom k mail-listom, a to predovšetkým preto, že to nebolo naším pôvodným zámerom. Na trhu existuje na tento účel mnoho pohodlných a kvalitných produktov.

Užívatelia

Podarilo sa nám do systému zahrnúť zopár inovatívnych (experimentálnych) prvkov, ako napríklad jednorazové prihlasovacie heslá alebo možnosť definovať si prihlasovacích hesiel viac. Užívateľ tak dostáva možnosť zvoliť si jednoduché heslo použiteľné doma osamote a heslo bezpečné, použiteľné i pred dotieravými zrakmi. Jednorazové heslá sú zase vhodné do internetových kaviarní.

Nevhodný obsah

Po vzore moderných serverov sme pridali k užívateľom, fotkám albumom i skupinám možnosť označiť ich ako nevhodný obsah. Správca systému tak má väčšiu a jednoduchšiu kontrolu nad tým, čo jeho užívatelia zverejňujú.

Testy záťaže dátami

Pokúsili sme sa v rámci testovania systému o niekoľko záťažových testov s pohľadu databáze. Naplnili sme úložisko fotiek veľkým množstvom fotiek (~ 100 000 fotiek), priradili sme im každej 2 tagy a vložili ich do albumu. Sledovali sme ako sa bude aplikácia správať pri zobrazení úložiska fotiek a pri zobrazení a práci s albumom.

Zobrazenie úložiska a prechádzanie tagmi trvalo pri takom množstve približne 5 sekúnd, zobrazenie albumu s fotkami približne 3 sekundy. Pri zdvojnásobení počtu fotiek (~ 200 000 fotiek) trvalo zobrazenie úložiska a prechádzanie tagmi približne 12 sekúnd, zobrazenie albumu s fotkami približne 6 sekúnd.

Poznámka: Testy prebiehali počas bežnej prevádzky na stroji ufallab2.ms.mff.cuni.cz: Intel(R) Core(TM)2 Duo, E4600 @ 2.40GHz.