Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Solution/Prostriedky

Ako programovací jazyk sme si zvolili Php, predovšetkým pre jeho obľúbenosť, rozšírenosť a pohodlnú podporu pre databáze a obrázky. Vhod nám prišlo jeho objektovo orientované rozšírenie, ktoré však naplno priniesli až od verzie 5. Z dôvodu viacerých bugov vo verziách 5.1.* tak má naša aplikácia minimálnu požiadavku Php 5.2.

Ako databázový server sme si dodatočne zvolili MySQL, opäť predovšetkým pre jeho obľúbenosť a rozšírenosť. S pôvodného zámeru pre PostgreSQL sme ustúpili z dôvodu slabej podpory zo strany vývojárov. Dodatočne toho rozhodnutie hodnotíme kladne. Na dokumentovanie zdrojových súborov sme použili PhpDocumentor (http://www.phpdoc.org/), ktorý sme si mierne upravili svojim potrebám.

Analýzu i dokumentácie sme písali vo wiki, ktorá nám automaticky ukladala históriu zmien. Zdrojové súbory sme potom ukladali do SVN repozitáru.

Na reportovanie bugov sme používali predovšetkým e-maily, žiaden automatizovaný bug-systém sme nepoužili.