Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Solution/Strucny popis

Zámerom projektu webAlbumizer bolo vytvoriť masívnu webovú aplikáciu zameranú predovšetkým na zverejňovanie fotiek na internete prostredníctvom albumov. Okrem možnosti zverejňovať fotky v albumoch mal systém tiež umožňovať správcom systému vyhlasovať pre užívateľov a ich fotky rôzne typy verejných súťaží.

Ako hlavné ciele sme si stanovili predovšetkým vytvoriť pohodlnú aplikáciu, ktorá by užívateľom umožňovala uložiť si na web svoje fotky, a následne ich zverejniť pre vybrané okruhy užívateľov, prípadne i širokú verejnosť. Aplikácia mala okrem samotných fotiek a albumov ponúkať i prvky umožňujúce zjednocovanie užívateľov do skupín, komunikáciu medzi užívateľmi v skupinách, či hodnotenie a kritizovanie albumov a samotných fotiek.

Ako doplňujúce prvky sme chceli ponúknuť užívateľom možnosť vytvoriť si osobný zoznam priateľov i nepriateľov, alebo možnosť vytvoriť si zoznam obľúbených albumov, prípadne i cudzích fotiek. Užívatelia mali mať možnosť vytvoriť si notifikácie o rôznych udalostiach. V neposlednej rade sme sa chceli taktiež zamerať na široké množstvo užívateľských a systémových nastavení.