Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Solution/Uvod

Projekt webAlbumizer bol vypracovaný v rámci predmetu PRG023 – Projekt, na pôde Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pod vedením RNDr. Vladislava Kuboňa.