Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Dev:Classes/Notifications/AlbumNotification

Image:Classes - Notifications.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Notifications.

Uzivatelska notifikacia ku konkretnemu albumu. Uzivatel si touto notifikaciou moze nechat zasielat spravy o zmenach (predovsetkym) v cudzich albumoch.

Notifikacia umoznuje zasielat spravy o:

  • novych fotkach v albume, pripadne i o novych fotkach cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby fotku potvrdil);
  • alebo o novych prispevkoch v diskusii k albumu, pripadne i o novych prispevkoch cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby prispevok potvrdil).

Atributy

name type description
album
Notifications|AlbumNotification|album
link Album, ku ktoremu ma uzivatel notifikaciu nastavenu.
type
Notifications|AlbumNotification|type
set Akcie, pri ktorych sa notifikacia aktivuje. Moznosti:
  • new-photo: notifikacia sa aktivuje, pokial niekto do albumu priradil novu fotku. Poznamka: Notifikacia sa neposiela uzivatelovi, ktory fotku priradzuje. Poznamka: Nie kazdy uzivatel ma moznost pristupu k fotkam albumu (mohol ju napriklad stratit v priebehu casu), takze nie kazdy ma dostat tuto notifikaciu. Mrtve notifikacie (tj. notifikacie, ktore stratili vyznam vdaka zmene prav uzivatela) su vzdy ignorovane, zo systemu sa nemazu.
  • confirm-photo: notifikacia sa aktivuje, pokial niekto do albumu priradil novu fotku, ktoru treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie fotiek v albume.
  • new-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie k albumu. Poznamka: Notifikacia sa neposiela autorovi prispevku. Poznamka: Nie kazdy uzivatel ma moznost pristupu do diskusie k albumu, takze nie kazdy ma dostat tuto notifikaciu.
  • confirm-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie k albumu, ktory treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie prispevkov v diskusii k albumu.
last_access_photo
Notifications|AlbumNotification|last_access_photo
datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl fotky daneho albumu. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ktore fotky uzivatel este nevidel.
last_access_discussion
Notifications|AlbumNotification|last_access_discussion
datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl prispevky v diskusii k danemu albumu. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ci a ktore prispevky uzivatel este nevidel.