Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Dev/Albumy

Autor: Jana Skotáková

Rozdělení stránek

Stránky, které mají být uživatelům přístupné přes URL adresu, musí být potomky třídy Page. Mezi tyto potomky patří především přehled alb a adresářů (DirectoryListPage) a přehled uživatelových alb (AlbumListPage). Dále tam patří stránky zobrazující fotky v albu (AlbumDetailPage, AlbumPhotosManagePage).

Stránky, které umožňují práci s více alby a práci s fotkami v albu jsou odvozeny od třídy SubPage. Mezi ně patří stránka obstarávající editaci alba (AlbumEditSubPage), stránka pro změnu stavu alba (AlbumStateSubPage), změnu stavu fotek v albu (AlbumPhotosStateSubPage) a další.

Stránka pro změnu ikony

Výjimku představuje stránka umožňující změnit ikonu alba (ChangeIconPage). Tato stránka by logicky byla odvozena od třídy SubPage (je to editace vlastnosti alba). Protože ale zobrazuje přehled fotek, který se stránkuje, ostatním stránkám se s ní lépe spolupracuje, pokud je odvozena od třídy Page.

Stránku odvozenou od třídy SubPage, volá nějaká jiná stránka a v URL je adresa volající stránky. Ovšem stránkovací a filtrovací parametry se přidávají do URL adresy. Stránka pro změnu ikony by tedy musela všechny parametry definovat jiné a musela by je při ukončení své práce všechny vymazat z Requestu.

Kořenový adresář

Adresáře jsou reprezentovány entitou AlbumDirectory a jsou uloženy v databázi. Výjimkou je kořenový adresář (označený v přehledu alb jménem „Top“), který v databázi neexistuje. Své vlastnosti má definovány přímo v souboru LocalSettings.php (případně DefaultSetting.php).