Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Doc:Solution/Vyvojovy tim

Napriek tomu, že sa počiatočné skúsenosti jednotlivých členov tímu značne líšili, dokázali sme si rozumne rozdeliť väčšinu úloh a pomáhať si navzájom v dopĺňaní vedomostí i skúseností.

Contents

Juraj Šimlovič

Práca na analýze: Špecifikácia zadania. Analýza cieľov a požiadaviek (requirements). Rozvrhnutie a podrobná analýza modelu entít (entity and object model). Prvotná analýza funkcií systému (use-cases).

Práca na implementácií: Jadro systému. Návrh a implementácia databáze. Inštalácia systému. Spoločné vizuálne komponenty. Vizuálny dizajn aplikácie. Jazykové preklady. Užívateľské stránky: Úvodná stránka, registrácia užívateľov, štatistiky, login a logout.

Práca na dokumentácií: Projektová dokumentácia, programátorská dokumentácia, Užívateľská dokumentácia inštalácie, užívateľov a nastavení.

Ostatné: Správa projektového webu. Správa projektovej wiki. SVN. PhpDocs.

Jana Skotáková

Práca na analýze: Podrobná analýza úložiska fotiek (use-cases). Podrobná analýza správy albumov a diskusií (use-cases); Podrobná analýza spracovania nevhodného obsahu (use-cases). Podrobná analýza skupín (use-cases); Podrobná analýza údržby systému (use-cases).

Práca na implementácií: Úložisko a správa fotiek. Správa adresárov a albumov. Správa nevhodného obsahu.

Práca na dokumentácií: Užívateľská dokumentácia fotiek, adresárov, albumov a nevhodného obsahu.

Zlatka Šubrová

Práca na analýze: Podrobná analýza užívateľov a užívateľských nastavení (use-cases); Podrobná analýza notifikácií (use-cases); Podrobná analýza základných možností užívateľov (use-cases). Podrobná analýza administrácie systému (use-cases).

Práca na implementácií: Správa užívateľov.

Práca na dokumentácií: -.

Peter Kuziel

Práca na analýze: -.

Práca na implementácií: Správa kategórií a skupín.

Práca na dokumentácií: Užívateľská dokumentácia kategórií a skupín.