Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Dev:Classes/Groups/GroupCategory

Image:Classes - Groups.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Groups.

Atributy

name type description
parent
Groups|GroupCategory|parent
link Nadkategoria danej kategorie.
name
Groups|GroupCategory|name
string Nazov kategorie. Nazov musi byt unikatny v danej ceste kategorii.
description
Groups|GroupCategory|description
text Popis kategorie.
state
Groups|GroupCategory|state
enum Stav kategorie. Moznosti:
  • suggested - Kategoria bola navrhnuta beznym uzivatelom, ktory nemal prava na spravovanie kategorii. Poznamka: Pri navrhovani sa zvysuje atribut wanted_count.
  • approved - Kategoria bola vytvorena alebo potvrdena uzivatelom, ktory mal prava na spravovanie kategorii. Vid atribut User.AdminSettings.may_manage_categories.
  • hidden - Kategoria je skryta a nezobrazuje sa beznym uzivatelom v prehladoch kategorii.
no_groups
Groups|GroupCategory|no_groups
bool Hovori, ze kategoria nema obsahovat ziadne skupiny, iba dalsie podkategorie.
no_categories
Groups|GroupCategory|no_categories
bool Hovori, ze kategoria uz nema obsahovat dalsie podkategorie, iba skupiny.
free_groups
Groups|GroupCategory|free_groups
bool Renamed. Hovori, ci uzivatel potrebuje potvrdenie spravcu k tomu, aby v danej kategorii mohol vytvorit novu skupinu. Tento atribut nema vyznam, pokial GlobalSettings.Group.allow_user_groups vyzaduje potvrdenie pre kazdu skupinu.
wanted_count
Groups|GroupCategory|wanted_count
int Pocet uzivatelov, ktory nezavisle na sebe danu kategoriu navrhli. Tento atribut moze spravcom pomoct pri rozhodovani, ci je kategoria skutocne ziadana.