Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Dev:Classes/Storage/Photo.Score

Image:Classes - Storage.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Storage.

Hodnotenie fotky, skladajuce sa z jej popularity (poctu zobrazeni) a priemerneho oznamkovania.

Pocet zobrazeni fotky za zvysuje o jednicku vzdy, ked sa zobrazi detail fotky. Nepocita sa vsak zobrazenie nahladu fotky, editacneho formularu fotky a pod. Pocet zobrazeni sa pocita aj v pripade, ze sa vysledny pocet zobrazeni fotky v systeme nezobrazuje z dovodu celosystemovych nastaveni.

Aktualna znamka fotky sa vzdy spocita ako poddiel atributov nominator a denominator, co je aritmeticky priemer vsetkych doterajsich znamok. Pokial uzivatel hodnoti fotku nejakou znamkou, tato znamka sa pricita k atributu nominator a atribut denominator sa zvysi o jednicku.

Poznamka: Fotosutaze nie su nijak zalozene na tejto forme znamkovania. Pokial sa nejaka fotka ucastni nejakej fotosutaze, jej hodnotenie v danej sutazi sa uklada vo Fotosutazi(link).

Atributy

name type description
count
Storage|Photo.Score|count
int Pocet zobrazeni detailu fotky. Za zobrazenie sa nepocita zobrazenie nahladu ani automaticke zobrazenia, napr. ako ikona albumu a pod.
numerator
Storage|Photo.Score|numerator
int Citatel priemernej znamky fotky, cize sucet vsetkych doterajsich znamok.
denominator
Storage|Photo.Score|denominator
int Menovatel priemernej znamky fotky, cize pocet vsetkych doterajsich znamok.