Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:Classes/Users/User.Profile

 Image:Classes - Users.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Users.

Podrobnejsie info o uzivatelovi. Meno, kontakty, popisy, ...

Atributy

name type description
photo
Users|User.Profile|photo
link Reprezentativna fotka uzivatela. Jedna z uzivatelovych fotiek, vid triedu Photo.
display_name
Users|User.Profile|display_name
string Zobrazovane meno uzivatela.
email_reg
Users|User.Profile|email_reg
string Privatny registracny e-mail uzivatela. Nezobrazuje sa v profile ani nikde inde. Pouziva sa na posielanie notifikacii a systemovych mailov. Registracny e-mail musi byt unikatny, tj. na jeden registracny e-mail moze byt registrovany iba jeden uzivatelsky ucet. Tento e-mail je nutne potvrdit, vid triedu UnverifiedMail.
email_contact
Users|User.Profile|email_contact
string Kontaktny e-mail uzivatela. Pokial je zadany, pouziva sa na posielanie uzivatelskych mailov (zo skupiny a pod.) a zobrazuje sa v profile. Pokial nie je zadany, pouziva sa miesto neho email_reg, ten sa vsak nikde nezobrazuje. Poznamka: Kontaktny e-mail nemusi byt unikatny a moze byt zhodny s registracnym, pokial sa ma zobrazovat v profile.
web
Users|User.Profile|web
string Webova stranka uzivatela.
icq
Users|User.Profile|icq
string ICQ cislo uzivatela.
birth
Users|User.Profile|birth
datetime Datum narodenia uzivatela.
sex
Users|User.Profile|sex
enum Pohlavie uzivatela.
address
Users|User.Profile|address
struct Postova adresa uzivatela.
description
Users|User.Profile|description
text Popis uzivatela.
telephone
Users|User.Profile|telephone
string Telefon uzivatela.
show_email_contact
Users|User.Profile|show_email_contact
bool Hovori, ci sa ma kontaktny e-mail uzivatela zobrazovat.
show_web
Users|User.Profile|show_web
bool Hovori, ci sa ma webova stranka uzivatela zobrazovat.
show_icq
Users|User.Profile|show_icq
bool Hovori, ci sa ma ICQ cislo uzivatela zobrazovat.
show_birth
Users|User.Profile|show_birth
bool Hovori, ci sa ma datum narodenia uzivatela zobrazovat.
show_sex
Users|User.Profile|show_sex
bool Hovori, ci sa ma pohlavie uzivatela zobrazovat.
show_address
Users|User.Profile|show_address
bool Hovori, ci sa ma postova adresa uzivatela zobrazovat.
show_description
Users|User.Profile|show_description
bool Hovori, ci sa ma popis uzivatela zobrazovat.
show_telephone
Users|User.Profile|show_telephone
bool Hovori, ci sa ma telefon uzivatela zobrazovat.