Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:UseCases/Notifikacie uzivatela

Image:UseCases_-_Notifikacie_uzivatela.png

Navigation: Dev:UseCases.


This section is incomplete and wants to be finished laterby jsimlo uml.

TODOjsimlo uml: extend medzi zobraz notifikacie a zobraz prehlad konkretnych notifikacii sa ma zmenit na include

Notifikacia je kratka sprava, ktoru generuje system na zaklade poziadavky uzivatelov. Obsahuje v sebe informaciu o zmene nejakeho objektu, ktora nastala po poslednej navsteve uzivatela. Takouto zmenou moze byt napr. nahratie novej fotky do albumu, pridanie komentara do diskusie, nepotvrdene udalosti a ine.

Uzivatelia maju v systeme k dispozicii 2 druhy notifikacii. Tym prvym su globalne notifikacie, ktore sa vztahuju na jednotlive skupiny objektov v systeme, ktore patria uzivatelovi (napr. vlastne fotky) a su teda pre vsetky rovnake objekty zhodne. Druhu skupinu tvoria notifikacie, ktore si uzivatelia vytvaraju vzdy ku konkretnym objektom a su nezavisle na sebe. Konkretne notifikacie mozu uzivatelia vytvorit na udalosti k fotkam, albumom a skupinam.

Uzivatelia si mozu menit nastavenia globalnych notifikacii aj konkretnych notifikacii. Tiez si mozu nastavit, ci sa im ma posielat kazda notifikacia zvlast, alebo spolocne za nimi zvolene casove obdobie.

Contents

Zobrazenie notifikacii

Pokial su v systeme povolene notifikacie (atribut GlobalSettings.Notification.hide_all_notifications), uzivatelovi sa zobrazi jeho nastavenie globalnych notifikacii spolu so zoznamom vsetkych jeho konkretnych notifikacii. Obe casti sa zobrazia oddelene, tak ako to bude popisane neskor.

Spolu so zoznamom notifikacii sa uzivatelovi zobrazia aj informacie o tom, ci sa mu maju notifikacie posielat po jednej alebo hromadne (atribut User.Settings.notifications_frequency). Pri druhej moznosti sa zobrazi aj informacia ako casto (raz za hodinu, denne, apod.) budu hromadne notifikacie posielane. Hromadne posielanie notifikacii sluzi na odlahcenie posty, ked ma uzivatel nastavene velke mnozstvo notifikacii, ale pride mu vzdy len len jeden mail, so vsetkymi zmenami naraz.

Poznamka: Pokial je vyzadovane potvrdenie nejakej udalosti (napr. pridanie komentara), tak sa upozornenie posiela az po jej schvaleni. Tato notifikacia sa neposiela uzivatelovi, ktory danu udalost schvalil. Pokial nie je vyzadovane potvrdenie udalosti, notifikaca sa neposiela uzivatelovi, ktory danu udalost vyvolal.

Globalne notifikacie

Uzivatelovi sa zobrazi zoznam vsetkych moznych globalnych notifikacii. Pri kazdej bude uvedena informacia o tom, ci ma danu notifikaciu zapnutu, alebo vypnutu. Tento zoznam bude obsahovat nove a nepotvrdene veci, tak ako to bude uvedene v nasledujucich zoznamoch.

Poznamka: Jednotlive moznosti su sucastou atributu User.Settings.common_notifications.

Notifikacie na nove udalosti:

 • nove komentare k vlastnym fotkam, pripadne komentare cakajuce na potvrdenie, pokial uzivatel vyzaduje potvrdzovanie komentarov u vlastnych fotiek (atribut User.Settings.want_confirm_comments).
 • nove diskusne prispevky vo vlastnych skupinach alebo skupinach, v ktorych je uzivatel clenom
 • nove fotky vo vlastnych alebo oblubenych albumoch
 • nove diskusne prispevky vo vlastnych alebo oblubenych albumoch

Poznamka: Nove udalosti v systeme, vratane overenia prav uzivatela, boli blizsie popisane v kapitole Uvodna stranka uzivatela. Notifikacie na zakazane veci v systeme sa nebudu ukazovat.

Notifikacie na cakajuce udalosti:

 • nepotvrdeny clenovia vo vlastnych skupinach alebo skupinach, v ktorych je uzivatel moderatorom
 • diskusne prispevky cakajuce na potvrdenie vo vlastnych skupinach alebo skupinach, v ktorych je uzivatel clenom a ma dostatocne prava na potvrdzovanie prisprevkov
 • fotky cakajuce na potvrdenie vo vlastnych alebo oblubenych albumoch, v ktorych ma uzivatel dostatocne prava na potvrdzovanie fotiek
 • diskusne prispevky cakajuce na potvrdenie vo vlastnych alebo oblubenych albumoch, v ktorych ma uzivatel dostatocne prava na potvrdzovanie prisprevkov

Poznamka: Veci cakajuce na potvrdenie, vratane overenia prav uzivatela, boli blizsie popisane v kapitole Uvodna stranka uzivatela. Notifikacie na zakazane veci v systeme sa nebudu ukazovat.

Tieto nastavenia si bude moct uzivatel upravit, tak ako to bude popisane dalej.

Konkretne notifikacie

Konkretne notifikacie sa daju v systeme nastavit pri fotkach, albumoch a skupinach. V prehlade konkretnych notifikacii sa uzivatelovi ukaze kompletny zoznam rozdeleny na tieto 3 skupiny.

V zozname bude u kazdej polozku uvedene:

 • nazov objektu, ktoreho sa notifikacia tyka
 • typ notifikacie (vymenovany zoznam vsetkych notifikovanych udalosti pri danom objekte)
 • odkaz na detail konkreneho objektu

Vsetky vytvorene notikacie zobrazovane v tomto zozname, sa daju priamo z neho zmenit, pripadne zmazat, tak ako to bude popisane dalej.

Poznamka: Nove notifikacie sa vytvaraju vzdy na mieste, ktoreho sa tykaju, tj. napriklad v detaile fotky, albumu, ci skupiny. Menit sa daju tiez na prislusnych miestach, pokial uz pre ne boli vytvorene aspon z nejakej casti.

Typy jednotlivych notifikacii vratane uzivatelovych prav na ne pre konkretne objekty budu popisane dalej.

Poznamka: Konkretne notifikacie mozu byt rozsirene globalnymi notifikaciami. Pokial sa bude na nejaky objekt vztahovat aj globalna notifikacia, oznami sa to uzivatelovi. Pokial ale dojde k oznamovanej akcii, notifikacia sa bude posielat vzdy len raz, aj ked sa na dany objekt budu vztahovat aj globalne aj konkretne notifikacie.

Zmena globalnych nastaveni

Pri zmene globalnych nastaveni notifikacii sa uzivatelovi zobrazi formular, ktory bude obsahovat zoznam vsetkych poloziek, tak ako boli popisane vyssie. Pri kazdej si bude moct uzivatel zvolit jej zapnutie alebo vypnutie zaskrtnutim prislusneho check boxu. Prvotne vyplnenie bude podla aktualnych nastaveni uzivatela (atribut User.Settings.common_notifications).

Okrem zapnuti a vypnuti jednotlivych notifikacii si bude moct uzivatel zmenit aj sposob posielania notifikacii, cize jednotlive alebo hromadne posielanie a pripadne casovy rozsah (atribut User.Settings.notifications_frequency). Na vyber dostane predvolene moznosti v systeme.

Po vyplneni udajov a odsuhlaseni zmeny nastaveni, budu udaje ulozene do systemu. Uzivatel moze kedykolvek menenie tychto nastaveni zrusit.

Uprava konkretnej notifikacie

Pri zmene konkretnej notifikacie sa uzivatelovi zobrazi formular, ktory bude obsahovat zoznam moznych notifikacii k danemu objektu, tak ako to bude popisane dalej. Pri kazdej si bude moct uzivatel zvolit jej zapnutie alebo vypnutie zaskrtnutim prislusneho check boxu. Prvotne vyplnenie bude podla aktualnych nastaveni notifikacie k danemu objektu.

Po vyplneni udajov a odsuhlaseni zmeny nastaveni, budu udaje ulozene do systemu. Uzivatel moze kedykolvek menenie tychto nastaveni zrusit.

Pokial uzivatel zrusi vsetky z ponukanych moznosti, bude systemom upozorneny o naslednom zmazani danej notifikacie. Po jeho suhlase prestane notifikacia k danemu objektu v systeme existovat. Tyka sa to vsetkych konkretnych notifikacii k fotkam, albumom aj skupinam.

Fotky

Uzivatelovi sa zobrazi aktualne nastavenie notifikacie pre konkretnu fotku. Sucastou nastavenia bude zoznam akcii, pri ktorych sa mu maju notifikacie posielat. Na vyber bude mat tieto moznosti:

 • Pokial uzivatel nie je vlastnik fotky, moze si vybrat upozornovanie na novu verziu fotky.
 • Pokial nie su v systeme zakazane komentare k fotkam (atribut GlobalSettings.Photo.hide_comments), moze si vybrat upozornovanie na novy komentar.

Vykonane zmeny vo vybere akcii moze uzivatel ulozit, alebo sa moze rozhodnut editaciu nastaveni notifikacie zrusit.

Uzivatel si tiez moze priamo z upravy notifikacie ku konkretnej fotke pozriet jej detail, tak ako to bude popisane v kapitole Detail fotky.

Albumy

Uzivatelovi sa zobrazi aktualne nastavenie notifikacie pre konkretny album. Sucastou nastavenia bude zoznam akcii, pri ktorych sa mu maju notifikacie posielat. Na vyber bude mat tieto moznosti:

 • Pokial su v systeme povolene fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), moze si vybrat upozornovanie na novu fotku.
 • Pokial ma uzivatel dostatocne prava na potvrdzovanie fotiek v danom albume (atribut GroupInAlbum.may_confirm_photo), moze si vybrat upozornovanie na nove nepotvrdene fotky.
 • Pokial su v systeme povolene diskusie k albumom (atribut GlobalSettings.Album.hide_discussion) a uzivatel ma dostatocne prava na pristup do diskusie (tak ako to bude popisane v kapitole Diskusia albumu), moze si vybrat upozornovanie na novy prispevok v diskusii.
 • Pokial su v systeme povolene diskusie k albumom (atribut GlobalSettings.Album.hide_discussion) a uzivatel ma dostatocne prava na povolovanie prispevkov do diskusie (tak ako to bude popisane v kapitole Diskusia albumu), moze si vybrat upozornovanie na novy nepotvrdeny prispevok v diskusii

Vykonane zmeny vo vybere akcii moze uzivatel ulozit, alebo sa moze rozhodnut editaciu nastaveni notifikacie zrusit.

Uzivatel si tiez moze priamo z upravy notifikacie ku konkretnemu albumu pozriet jeho detail, tak ako to bude popisane v kapitole Detail albumu.

Skupiny

Uzivatelovi sa zobrazi aktualne nastavenie notifikacie pre konkretnu skupinu. Sucastou nastavenia bude zoznam akcii, pri ktorych sa mu maju notifikacie posielat. Na vyber bude mat tieto moznosti:

 • Pokial ma uzivatel dostatocne prava na potvrdzovanie novych uzivatelov v danej skupine (tak ako to bude popisane v kapitole Uzivatelia skupiny), moze si vybrat upozornovanie na nepotvrdenych clenov skupiny.
 • Pokial su v systeme povolene diskusie k skupinam (atribut GlobalSettings.Group.hide_discussion) a uzivatel ma dostatocne prava na pristup do diskusie (tak ako to bude popisane v kapitole Diskusia skupiny), moze si vybrat upozornovanie na novy prispevok v diskusii.
 • Pokial su v systeme povolene diskusie k skupinam (atribut GlobalSettings.Group.hide_discussion) a uzivatel ma dostatocne prava na povolovanie prispevkov do diskusie (atribut UserInGroup.state), moze si vybrat upozornovanie na novy nepotvrdeny prispevok v diskusii

Vykonane zmeny vo vybere akcii moze uzivatel ulozit, alebo sa moze rozhodnut editaciu nastaveni notifikacie zrusit.

Uzivatel si tiez moze priamo z upravy notifikacie ku konkretnej skupine pozriet jej detailu, tak ako to bude popisane v kapitole Detail skupiny.

Zrusenie konkretnej notifikacie

Uzivatel sa moze rozhodnut, ze ho uz dana notifikacia nezaujima a moze si ju zo systemu zmazat.

Pri odobrani konkretnej notifikacie sa uzivatelovi zobrazi ziadost o potvrdenie tejto akcie. Po potvrdeni bude notifikacia zo systemu odobrana. Pri nepotvrdeni nedojde k ziadnej zmene.

Poznamka: Notifikacia sa zmaze aj odstranenim vsetkych moznych notifikacii k danemu objektu, tak ako to bolo popisane vyssie.