Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Albums

Autor: Jana Skotáková

Alba slouží ke zveřejňování fotek a to buď všem uživatelům nebo jen vybraným.

Přistup uživatelů do alba je určen jednak vlastnostmi alba (které budou podrobně popsány dále), jednak přiřazením vybraných skupin k albu.

Uživatelé ve skupině přiřazené k albu automaticky získávají možnost prohlížet si fotky v albu. Další možnosti závisí na nastavení práv skupiny v albu, což bude popsáno dále.


Alba jsou uložena v adresářích, které zároveň slouží ke kategorizaci alb.

Contents

Přehled alb a adresářů

Přehled alb a adresářů si uživatel zobrazí kliknutím na odkaz v menu Browse albums.

Tato stránka slouží k zobrazování a procházení dostupných adresářů a alb. Nahoře se zobrazují detailní informace o aktuálním adresáři – jeho jméno, plná cesta, popis a počty jeho podadresářů a alb. Dále se zobrazují jeho podadresáře a alba, které aktuální adresář obsahuje.

Kliknutím na jméno či ikonu podadresáře se zobrazí obsah tohoto podadresáře. Do nadřazeného adresáře se lze dostat kliknutím na jeho jméno nahoře v cestě aktuálního adresáře.

Kliknutím na jméno nebo ikonu alba se uživateli zobrazí detail alba.

Poznámka: V tomto seznamu se zobrazují pouze správcem potvrzené adresáře a alba (jejich stav je nastaven na Approved).

Poznámka: Správce si může tento přehled zobrazit pro správu kliknutím na odkaz v menu Album Administration nebo kliknutím na odkaz Manage directory. V tomto přehledu se mu zobrazují všechny adresáře a alba.

Poznámka: Správci se také zobrazuje počet nepotvrzených alb a adresářů.

Adresáře

Adresáře si uživatel může zobrazit v různých stylech, setřídit je podle vybraných atributů a může v nich vyhledávat.

Vpravo se zobrazuje počet nalezených adresářů.

Styly a setřídění

Adresáře mohou být zobrazeny v několika stylech – Thumbs (zobrazuje se pouze jméno a ikona adresáře), Common (zobrazuje se stručné info o adresáři), Full (zobrazuje se plné info) a List (informace se zobrazují v tabulce bez ikon).

Adresáře lze setřídit podle jména, počtu podadresářů a počtu alb.

Vybraný styl a setřídění se aplikuje tlačítkem Go!.

Poznámka: Správce si může adresáře setřídit podle také podle jejich stavu, počtu dosud nepotvrzených alb a počtu navrhnutých podadresářů.

Poznámka: Přihlášený uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání v adresářích

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Adresáře lze vyhledávat podle jména - vyhledávají se adresáře, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec. Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit hledané jméno a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Správce může adresáře vyhledávat také podle jejich stavu.

Alba

Alba si uživatel může zobrazit v různých stylech, setřídit je podle vybraných atributů a může v nich vyhledávat. Alba se také stránkují podle uživatelem zvoleného počtu alb na stránku.

Vpravo se zobrazuje počet nalezených alb.

Styly a setřídění

Alba mohou být zobrazeny v několika stylech – Thumbs (zobrazuje se pouze jméno a ikona alba), Common (zobrazují se stručné informace o albu), Full (zobrazuje se plné info) a List (informace se zobrazují v tabulce nez ikon).

Alba lze třídit podle jména, jmen vlastníků alb, počtu fotek a počtu nepotvrzených fotek a podle času poslední přidané fotky.

Vybraný styl a setřídění se aplikuje tlačítkem Go!.

Poznámka: Správce si může alba setřídit podle také podle jejich stavu.

Poznámka: Přihlášený uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání v albech

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Alba lze vyhledávat podle jména a typu. Při vyhledávání podle jména vyhledávají se alba, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec. Při vyhledávání podle typu se zobrazí pouze alba v aktuálním adresáři daného typu: uživatelova alba (My albums), uživatelova oblíbená alba (Favourite albums) nebo všechna alba (All albums) .

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit hledané jméno a typ a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Správce může adresáře vyhledávat podle jejich stavu. Podle typu je vyhledávat nemůže.

Stránkování

Alba se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu alb na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je alb více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Poznámka: Adresáře se zobrazují jen na první stránce. Na dalších stránkách už jsou jenom alba.

Další možnosti

Přihlášený uživatel si může vytvořit nové album (Create new album). Také může vytvořit či navrhnout nový adresář (Create new directory / Suggest new directory).

Správce si může zobrazit detail adresáře pro správu (Manage directory).

Správce může spravovat adresáře: může měnit vlastnosti adresářů (Edit), změnit ikonu adresáře (Change icon), může je přesouvat (Move) nebo je smazat (Delete).

Správce může také spravovat alba: může je potvrdit (Approve) nebo zakázat (Ban), může jim změnit stav (Change status), přesunout je (Move) nebo je smazat (Delete).

Přehled uživatelových alb

Uživatel si může zobrazit svoje alba kliknutím na odkaz My Albums.

Alba si uživatel může zobrazit v různých stylech, setřídit je podle vybraných atributů a může v nich vyhledávat. Alba se také stránkují podle uživatelem zvoleného počtu alb na stránku.

Vpravo se zobrazuje počet nalezených alb.

Styly a setřídění

Alba mohou být zobrazeny v několika stylech – Thumbs (zobrazuje se pouze jméno, stav a ikona alba), Common (zobrazují se stručné informace o albu), Full (zobrazuje se plné info) a List (informace se zobrazují v tabulce bez ikon).

Alba lze třídit podle jména, stavu, počtu fotek, počtu komentářů a dalších atributů.

Vybraný styl a setřídění se aplikuje tlačítkem Go!.

Poznámka: Uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání v albech

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Alba lze vyhledávat podle jména a stavu. Při vyhledávání podle jména vyhledávají se alba, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec. Při vyhledávání podle stavu se zobrazí pouze alba s vybraným stavem.

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit hledané jméno a stav a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Stránkování

Alba se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu alb na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je alb více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Další možnosti

Uživatel si může vytvořit nové album kliknutím na odkaz Create new album.

Uživatel může měnit vlastnosti alb (Edit) a může je mazat (Delete).

Poznámka: Spráce také může svým album změnit stav (Change status).

Přehled oblíbených alb

Uživatel si může zobrazit svoje oblíbená alba kliknutím na odkaz Favourite Albums.

Alba si uživatel může zobrazit v různých stylech, setřídit je podle vybraných atributů a může v nich vyhledávat. Alba se také stránkují podle uživatelem zvoleného počtu alb na stránku.

Vpravo se zobrazuje počet nalezených alb.

Styly a setřídění alb

Alba mohou být zobrazeny v několika stylech – Thumbs (zobrazuje se pouze jméno, stav a ikona alba), Common (zobrazují se stručné informace o albu), Full (zobrazuje se plné info) a List (informace se zobrazují v tabulce bez ikon).

Alba lze třídit podle jména, jména vlastníka alba, stavu, počtu fotek, počtu komentářů a dalších atributů. Vybraný styl a setřídění se aplikuje tlačítkem Go!.

Poznámka: Uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání v albech

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Alba lze vyhledávat podle jména a stavu. Při vyhledávání podle jména vyhledávají se alba, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec. Při vyhledávání podle stavu se zobrazí pouze alba s vybraným stavem. Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko 'Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit hledané jméno a stav a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Stránkování alb

Alba se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu alb na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je alb více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Další možnosti

Uživatel může album odebrat z oblíbených kliknutím na tlačítko Remove.

Náhodné album

Uživatel si může zobrazit album kliknutím na odkaz Random Album.

Uživateli se zobrazí se mu fotky v náhodně vybraném albu.

Poznámka: Může se stát, že není nalezeno žádné volně přístupné album.

Možnosti práce s adresáři

Vytvoření nového adresáře

Uživatel může vytvořit nový adresář kliknutím na odkaz Create new directory nebo Suggest new directory v přehledu alb a adresářů.

Uživateli se zobrazí formulář obsahující vlastnosti adresáře, které může nastavit. Formulář informuje uživatele, které položky jsou povinné.

Adresář se vytvoří tlačítkem Create new directory nebo Suggest new directory.

Nový adresář musí mít v nadřazeném adresáři unikátní jméno. Dole je zobrazen seznam podadresářů, které už nadřazený adresář obsahuje.

Poznámka: Po vytvoření adresáře může uživatel vytvořit další. Tlačítkem Cancel se vrátí zpět do přehledu alb a adresářů.

Vlastnosti adresářů

 • Jméno (Name) je libovolný řetězec znaků, který musí být v nadřazeném adresáři unikátní.
 • Stav (Status) adresáře určuje přístupová práva pro ostatní uživatele – do potvrzeného adresáře (Approved) mohou přistupovat všichni uživatelé, skrytý adresář (Hidden) a adresář, který je ve stavu „navržen“ (Suggested), je přístupný pouze správci.
 • Allow new sub-directories dovoluje nebo zakazuje uživatelům vytvářet či navrhovat nové podadresáře. Správce smí vytvořit nový podadresář vždy, bez ohledu na hodnotu tohoto atributu.
 • Allow new albums dovoluje nebo zakazuje uživatelům vytvářet nová alba v tomto adresáři.
 • Must confirm new albums určuje, zda-li nová alba vyžadují potvrzení od správce.
 • Popis (Description) adresáře.

Přejmenování adresáře, změna stavu a dalších vlastností adresáře

Přejmenovat adresář, změnit jeho stav a další vlastnosti může správce kliknutím na tlačítko Edit.

Správci se zobrazí formulář s aktuálním nastavením vlastností adresáře. Formulář správce informuje, které položky jsou povinné.

Změny se uloží kliknutím na tlačítko Save. Tlačítko Cancel editaci zruší.

Adresář musí mít v nadřazeném adresáři unikátní jméno. Pokud je vybrané jméno už použité, je na to správce upozorněn.

Poznámka: Význam jednotlivých vlastností adresáře je uveden v kapitole Vytvoření nového adresáře.

Změna vlastností více adresářů

Správce může měnit vlastnosti více adresářů najednou. V přehledu adresářů si může vybrat adresáře a po kliknutí na tlačítko Edit selected directories změnit jejich vlastnosti.

Zobrazí se formulář určený pro změnu vlastností více adresářů najednou. Správce v něm musí vybrat, které vlastnosti chce změnit.

Vybrané vlastnosti se uloží kliknutím na tlačítko Save checked.

Seznam adresářů, které správce edituje, se zobrazuje dole.

Poznámka: Ve formuláři pro změnu vlastností více adresářů není možnost změnit jméno a to z toho důvodu, že jméno musí být unikátní.

Změna ikony adresáře

Správce může změnit ikonu adresáře kliknutím na tlačítko Change icon.

Správce si může vybrat ikonu ze svých fotek nebo ze sdílených fotek, pokud k nim má přístup. Fotky si správce může setřídit a může v nich vyhledávat.

Nová ikona se uloží tlačítkem Change icon. Kliknutím na tlačítko Use default icon se adresáři nastaví defaultní ikona.

Setřídění a vyhledávání fotek

Fotky lze setřídit podle jména, setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Správce také může ve fotkách také vyhledávat. Vyhledávací formulář se zobrazí kliknutím na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Fotky lze vyhledávat podle jména - hledávají se fotky, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec. Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, vyhledávat se ale bude dále.

Stránkování fotek

Na jedné stránce se zobrazuje pouze daný počet fotek. Počet fotek na jedné stránce může správce změnit kliknutím vpravo na vybraný počet fotek na stránku.

Pokud je fotek více než na se vejde na jednu stránku, zobrazí se správci vpravo také stránky. Vybraná stránka se zobrazí kliknutím na její číslo.

Přesun adresáře

Správce může přesunout vybraný adresář do jiného adresáře kliknutím na tlačítko Move.

Na začátku stránky je zobrazen vybraný adresář, který chce správce přesunout. Pod ním je zobrazen aktuální adresář a jeho podadresáře.

Vybraný adresář správce přesune do aktuálního adresáře kliknutím na tlačítko Move here. Pokud aktuální adresář je nadřazený adresář, tlačítko Move here není aktivní (přesun nemá smysl).

Poznámka: Adresář nelze přesunout do jeho samého ani do jeho podadresáře.

Poznámka: Seznam podadresářů lze zobrazit v různých stylech, podadresáře lze třídit a lze v nich vyhledávat, což bylo popsáno v kapitole Přehled alb a adresářů.

Smazání adresáře

Smazat adresář může správce kliknutím na tlačítko Delete.

Správce je požádán o potvrzení smazání adresáře. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No mazaní zruší. Adresář, který bude smazán se zobrazuje dole.

Smazat lze pouze prázdný adresář, nesmí v něm být žádná alba ani žádné podadresáře. Pokud adresář není prázdný, zobrazí se správci upozornění a smazání nelze provést.

Poznámka: Správce může smazat více adresářů najednou. V přehledu adresářů si vybere adresáře a klikne na tlačítko Delete selected directories .

Možnosti práce s alby

Vytvoření nového alba

Uživatel může vytvořit nové album kliknutím na odkaz Create new album.

Vybrání adresáře

Uživatel si nejprve musí vybrat adresář, ve kterém chce album vytvořit.

Poznámka: Pokud uživatel přišel z přehledu alb a adresářů, pak je adresář již vybraný. Uživateli se rovnou zobrazí formulář s vlastnostmi alba, který je popsán níže.

Na začátku stránky je zobrazen aktuální adresář a informace o něm – jeho jméno, popis a jestli nová alba v tomto adresáři vyžadují potvrzení správce nebo ne. Pod ním jsou zobrazeny jeho podadresáře.

Kliknutím na tlačítko Create new album here bude uživatel vytvářet nové album v aktuálním adresáři. Uživateli se zobrazí formulář s vlastnostmi alba, který je popsán dále.

Poznámka: Pokud v aktuálním adresáři není povoleno vytvářet nová alba, pak tlačítko Create new album here není aktivní.

Poznámka: Seznam podadresářů lze zobrazit v různých stylech, podadresáře lze třídit a lze v nich vyhledávat, což bylo popsáno v kapitole Přehled alb a adresářů.

Zobrazení formuláře

Uživateli se zobrazí formulář obsahující vlastnosti alba, které může nastavit. Formulář informuje uživatele, které položky jsou povinné.

Nové album se vytvoří tlačítkem Create new album.

Poznámka: Po vytvoření alba může uživatel vytvořit další. Tlačítkem Cancel se vrátí zpět do přehledu alb.

Vlastnosti alba

 • Jméno (Name) je libovolný řetězec znaků.
 • Stav (Status) alba určuje přístupová práva pro ostatní uživatele – do potvrzeného alba (Approved) mohou přistupovat všichni uživatelé. Do zakázaného alba (Banned) a do alba čekající ho na potvrzení (Waiting for admin approval) má přístup pouze jeho vlastník.
 • Public album určuje, zda si ostatní uživatelé smí album prohlížet.
 • Anyone can add photos dovoluje nebo zakazuje uživatelům přidávat fotky do alba.
 • Must confirm new photos určuje, zda-li nově přidané fotky alba vyžadují potvrzení od vlastníka alba.
 • Must re-confirm modified photos určuje, zda-li změněné fotky vyžadují potvrzení od vlastníka alba.
 • Discussion určuje komu a jak je přístupná diskuze alba:
  • Public, open znamená, že diskuze je přístupná všem a všichni do ní smí přispívat.
  • Public, moderated znamená, že je přístupná všem, všichni do ní mohou přispívat, ale příspěvky vyžadují potvrzení od moderátora diskuze.
  • Public, read-only znamená, že je přístupná všem, ale přispívat do ní mohou pouze vybraní uživatelé.
  • Private znamená, že diskuzi smí číst a smí do ní přispívat pouze vybraní uživatelé.
 • Popis (Description) alba.

Přejmenování alba a změna dalších vlastností alba

Přejmenovat album nebo změnit jeho další vlastnosti může uživatel kliknutím na tlačítko Edit.

Uživateli se zobrazí formulář s aktuálním nastavením vlastností alba. Formulář uživatele informuje, které položky jsou povinné.

Změny se uloží kliknutím na tlačítko Save. Tlačítko Cancel editaci zruší.

Poznámka: Význam jednotlivých vlastností alba byl uveden v kapitole Vytvoření nového alba.

Změna vlastností více alb

Uživatel může měnit vlastnosti více alb najednou. V přehledu svých alb si může vybrat alba a po kliknutí na tlačítko Edit albums změnit jejich vlastnosti.

Zobrazí se formulář určený pro změnu vlastností několika alb najednou. Uživatel v něm musí vybrat, které vlastnosti chce změnit.

Vybrané vlastnosti se uloží kliknutím na tlačítko Save checked.

Seznam alb, které uživatel edituje, se zobrazuje dole.

Změna stavu alba

Správce může změnit stav alba kliknutím na tlačítko Change status.

Správci se zobrazí formulář s aktuálním nastavením alba. Pod ním se zobrazuje měněné album a jeho aktuální stav.

Nový stav se uloží kliknutím na tlačítko Save.

Poznámka: Pokud album není zakázané (Banned), důvod (Reason) se nezobrazuje a nemá tedy smysl ho vyplňovat.

Poznámka: Vybráním alb v přehledu alb a kliknutím na tlačítko Change status of albums správce může změnit stav více alb najednou.

Potvrzení a zakázání alba

Potvrdit album může správce i kliknutím na tlačítko Approve. Formulář se nezobrazí, stav alba bude rovnou nastaven na Approved.

Poznámka: Správce může potvrdit více alb najednou jejich vybráním v přehledu alb a kliknutím na tlačítko Approve albums.


Stav alba lze změnit i kliknutím na tlačítko Ban. Ve formuláři bude přednastaven stav Banned.

Poznámka: Správce může zakázat více alb najednou jejich vybráním v přehledu alb a kliknutím na tlačítko Ban albums.

Změna ikony alba

Uživatel může změnit ikonu alba kliknutím na tlačítko Change icon.

Uživatel si může vybrat ikonu ze svých fotek nebo ze sdílených fotek, pokud k nim má přístup. Uživatel si může fotky setřídit a může v nich vyhledávat.

Nová ikona se uloží tlačítkem Change icon. Kliknutím na tlačítko Use default icon se albu nastaví defaultní ikona.

Setřídění a vyhledávání fotek

Fotky lze setřídit podle jména, setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Uživatel také může fotky vyhledávat. Vyhledávací formulář se zobrazí kliknutím na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Fotky lze vyhledávat podle jména - hledávají se fotky, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec. Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, vyhledávat se ale bude dále.

Stránkování fotek

Na jedné stránce se zobrazuje pouze daný počet fotek. Toto může uživatel změnit kliknutím vpravo na vybraný počet fotek na stránku.

Pokud je fotek více než na se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také stránky. Vybraná stránka se zobrazí kliknutím na její číslo.

Změna skinu alba

Uživatel může změnit skin alba kliknutím na tlačítko Change skin v detailu alba.

Uživateli se zobrazí seznam dostupných skinů pro alba. Kliknutím na náhled skinu se zobrazí větší obrázek.

Nový skin se uloží tlačítkem Change skin. Kliknutím na tlačítko Use default skin se zruší skin alba.

Poznámka: Pokud album nemá nastaveno žádný skin, bude se zobrazovat ve skinu uživatele, který si album prohlíží.

Přesun alba

Uživatel může přesunout vybrané album do jiného adresáře kliknutím na tlačítko Move.

Na začátku stránky je zobrazeno album, které chce uživatel přesunout. Pod ním je zobrazen aktuální adresář a jeho podadresáře.

Album se přesune do aktuálního adresáře kliknutím na tlačítko Move here. Pokud aktuální adresář je nadřazený adresář, tlačítko Move here není aktivní (přesun nemá smysl).

Poznámka: Pokud v aktuálním adresáři není povoleno vytváření alb (Allow new albums), potom album nelze do tohoto adresáře přesunout (tlačítko Move here není aktivní).

Poznámka: Pokud je v aktuálním adresáři nastaveno potvrzování nových alb (Must confirm new albums), bude po přesunutí alba nastaven jeho stav na čekajíci na potvrzení (Waiting for admin approval).

Poznámka: Seznam podadresářů lze zobrazit v různých stylech, podadresáře lze třídit a lze v nich vyhledávat, což bylo popsáno v kapitole Přehled alb a adresářů.

Smazání alba

Smazat album může uživatel kliknutím na tlačítko Delete.

Uživatel je požádán o potvrzení smazání alba. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No mazaní zruší. Album, které bude smazáno se zobrazuje dole.

Upozornění: Při smazání alba se odstraní všechny fotky z alba a smaže se diskuze k albu.

Poznámka: Uživatel může smazat více alb najednou. V přehledu svých alb si vybere alba a klikne na tlačítko Delete selected albums.

Přidání alba mezi oblíbená alba

Uživatel si může album přidat mezi svá oblíbená alba kliknutím na tlačítko Add to favourites.

Uživateli se pak bude uchovávat čas posledního prohlížení fotek a diskuze. Tento čas se využije pro zobrazování počtu nových fotek a počtu nových příspěvků v diskuzi alba.

Odebrání alba z oblíbených alb

Uživatel může album odebrat ze svých oblíbených alb kliknutím na tlačítko Remove from favourites.

Uživatel je požádán o potvrzení odebrání alba. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No operaci zruší. Dole se zobrazuje odebírané album.

Fotky v albu

Kliknutím na ikonu alba nebo jeho jméno v přehledu alb se uživateli zobrazí fotky v albu.

Na začátku stránky se zobrazují podrobné informace o albu - jeho jméno, cesta, vlastník a popis.

Zobrazuje se také počet fotek v albu a počet fotek čekajících na potvrzení. Pokud má uživatel album přidáno mezi svá oblíbená, zobrazuje se počet fotek přidaných od jeho poslední návštěvy. Také se zobrazuje počet uživatelových fotek v albu.

Totéž se zobrazuje u počtu příspěvků v diskuzi alba (kromě počtu uživatelových příspěvků).

Dále se zobrazují fotky v tomto albu. Fotky si uživatel může zobrazit v různých stylech, může je třídit podle různých atributů a může v nich vyhledávat.

Poznámka: Při prohlížení alba se uživateli zobrazují pouze potvrzené fotky (se stavem Approved).

Styly a setřídění fotek

Fotky lze zobrazit ve stylu Thumbs (zobrazují se jen jména a náhledy fotek), Common (zobrazují se stručné informace o každé fotce), Full (zobrazuje plné info) a List (přehledná tabulka bez náhledů).

Fotky jsou setříděny podle priority – tedy v pořadí, jaké určil vlastník alba. Uživatel si je může setřídit také podle jména, vlastníka, autora, skóre a dalších vlastností.

Vybraný styl a setřídění se aplikuje kliknutím na tlačítko Go!.

Poznámka: Přihlášený uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání ve fotkách

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list. Zde se také zobrazuje počet nalezených fotek.

Fotky lze v albu vyhledávat podle:

 • jména (Name) - vyhledávají se fotky, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec,
 • data vytvoření (Created) - vyhledávají se fotky, jejichž atribut ´´created´´ obsahuje zadaný řetězec,
 • data přidání do alba (Added into album) – vyhledávají se fotky, které byly přidány do alba mezi zadanými daty. Uživatel může zadat pouze jedno z těchto dat.

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit kritéria pro vyhledávání a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Jako datum přidání do alba je možné zadat například: 10 September 2000, +1 day, +1 week, next Thursday, last Monday.

Stránkování fotek

Fotky se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu fotek na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo: Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je fotek více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Další možnosti

Uživatel si může zobrazit diskuzi alba kliknutím na odkaz Discussion.

Uživatel může přidat fotky do alba kliknutím na odkaz Add photos.

Uživatel může nahrát fotky do systému kliknutím na odkaz Upload photos.

Kliknutím na odkaz Delete my photos uživatel může odstranit svoje fotky z alba.

Uživatel může si může zobrazit správu fotek v albu kliknutím na odkaz Manage photos.

Kliknutím na odkaz Manage this album se uživateli zobrazí toto albu pro správu.

Uživatel si může album označit jako nevhodné kliknutím na tlačítko Earmark as inappropriate.

Přidání fotek do alba

Uživatel může přidat fotky do alba kliknutím na odkaz Add photos.

Na začátku stránky se zobrazí podrobné informace o albu, do kterého uživatel přidává fotky. Dále se zobrazí přehled uživatelových nebo sdílených fotek. Dole se zobrazí seznam fotek, které už v albu jsou.

Vybrané fotky se do alba přidají kliknutím na tlačítko Add selected photos.

Poznámka: Každou fotku lze do alba přidat pouze jednou.

Poznámka: Pokud je v albu vyžadováno potvrzení nových fotek a uživatel má právo fotky potvrzovat, zobrazí se mu dole pod seznamem fotek checkbox Set state to approved. Pokud ho uživatel zaškrtne, pak budou fotky do alba přidány rovnou jako potvrzené.

Styly a setřídění fotek

Seznam fotek lze zobrazit v různých stylech: Thumbs (obsahuje pouze jména a náhledy fotek), Common (obsahuje stručné informace o fotce), Full (obsahuje plné info o fotce) a List (zobrazuje se tabulka bez náhledů).

Fotky lze setřídit podle vybraných atributů: jejich jména, velikosti, data nahrání do systému a dalších vlastností.

Vybraný styl a setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Poznámka: Uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání fotek

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo ´´´Setup filters on the list´´´. Zobrazuje se zde také zobrazuje počet nalezených fotek.

Fotky lze vyhledávat podle:

 • jména (Name) - vyhledávají se fotky, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec,
 • data vytvoření (Created) - vyhledávají se fotky, jejichž atribut ´´created´´ obsahuje zadaný řetězec,
 • data nahrání do systému (Uploaded) – vyhledávají se fotky, které byly přidány mezi zadanými daty. Uživatel může zadat pouze jedno z těchto dat.

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz 'Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit kritéria pro vyhledávání a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Jako datum nahrání je možné zadat například: 10 September 2000, +1 day, +1 week, next Thursday, last Monday.

Stránkování

Fotky se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu fotek na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo: Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je fotek více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Odstranění uživatelových fotek z alba

Uživatel může svoje fotky z alba odstranit kliknutím na odkaz Delete my photos v detailu alba.

Na začátku stránky se zobrazí podrobné informace o albu, ze kterého uživatel odebírá svoje fotky. Dále se zobrazí přehled uživatelových fotek v tomto albu.

Fotka se odstraní z alba kliknutím na tlačítko Remove. Poté je uživatel požádán o potvrzení odstranění fotky z alba. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No operaci zruší. Album a fotka, která z něj bude odstraněna se zobrazuje dole.

Fotka, která má stav nastaven na zakázaná (Banned), z alba odstranit nejde.

Poznámka: Vybráním fotek v seznamu a kliknutím na tlačítko Remove photos from album může uživatel odstranit více fotek najednou.

Poznámka: V seznamu fotek, které může uživatel odstranit z alba, se nezobrazují zakázané fotky (jejichž stav v albu je nastaven na Banned).

Styly a setřídění fotek

Seznam fotek lze zobrazit v různých stylech: Thumbs (obsahuje pouze jméno, stav a náhled fotky), Common (obsahuje stručné informace o fotce), Full (obsahuje plné info o fotce) a List (zobrazuje se tabulka bez náhledů).

Fotky lze setřídit podle vybraných atributů: jejich jména, stavu, data přidání do alba a dalších vlastností.

Vybraný styl a setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Poznámka: Uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání fotek

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list. Zobrazuje se zde také zobrazuje počet nalezených fotek.

Fotky lze vyhledávat podle:

 • jména (Name) - vyhledávají se fotky, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec,
 • data vytvoření (Created) - vyhledávají se fotky, jejichž atribut ´´created´´ obsahuje zadaný řetězec,
 • data přidání do alba (Added into album) – vyhledávají se fotky, které byly do alba přidány mezi zadanými daty. Uživatel může zadat pouze jedno z těchto dat.
 • stavu fotky v albu (Photo status).

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit kritéria pro vyhledávání a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Jako datum přidání do alba je možné zadat například: 10 September 2000, +1 day, +1 week, next Thursday, last Monday.

Stránkování fotek

Fotky se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu fotek na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je fotek více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Správa fotek v albu

Uživatel může spravovat fotky v albu kliknutím na odkaz Manage photos.

Stránka slouží ke správě fotek v albu. Uživatel je může potvrzovat, zakazovat nebo mazat. Může jim také nastavovat pořadí, v jakém se mají zobrazovat ostatním uživatelům.

Styly a setřídění fotek

Seznam fotek lze zobrazit v různých stylech: Thumbs (obsahuje pouze jméno, stav a náhled fotky), Common (obsahuje stručné informace o fotce), Full (obsahuje plné info o fotce) a List (zobrazuje se tabulka bez náhledů).

Fotky lze setřídit podle vybraných atributů: jejich jména, stavu, vlastníka, data přidání do alba a dalších vlastností.

Vybraný styl a setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Poznámka: Uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as defaulta kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání fotek

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list. Zde se také zobrazuje počet nalezených fotek.

Fotky lze vyhledávat podle:

 • jména (Name) - vyhledávají se fotky, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec,
 • data vytvoření (Created) - vyhledávají se fotky, jejichž atribut ´´created´´ obsahuje zadaný řetězec,
 • data přidání do alba (Added into album) – vyhledávají se fotky, které byly do alba přidány mezi zadanými daty. Uživatel může zadat pouze jedno z těchto dat.
 • stavu fotky v albu (Photo status),
 • a podle označení fotek (Display photos) jako soukromých (private) a veřejných (non-private).

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit kritéria pro vyhledávání a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Jako datum přidání do alba je možné zadat například: 10 September 2000, +1 day, +1 week, next Thursday, last Monday.

Stránkování

Fotky se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu fotek na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo: Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je fotek více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Pořadí fotek v albu

Fotky se při prohlížení alba zobrazují uživatelům podle určeného pořadí (jsou setříděné podle Priority).

Pořadí fotky v albu může uživatel změnit kliknutím na některé z těchto tlačítek: Top, <, 0, > nebo Bottom.

Kliknutím na tlačítko Top se fotka přesune na začátek seznamu, kliknutím na Bottom se přesune na konec. Šipky < a > posunou fotku o jedna dopředu či dozadu. Tlačítko 0 zruší nastavenou prioritu a fotka nemá žádné dané pořadí.

Poznámka: Všechny fotky mají po přidání do alba pořadí nastavené na žádné.

Poznámka: Při změně pořadí fotek je vhodné, aby uživatel měl nastavené jejich setřídění podle Priority, jinak změny nebudou vidět.

Poznámka: Při setřídění podle priority se nejprve zobrazí fotky, které byly posunuty dopředu, pak se zobrazí fotky bez daného pořadí a nakonec se zobrazí fotky, které byly posunuty dozadu.

Daší možnosti

Uživatel může fotky potvrzovat (Approve) nebo zakazovat (Ban), může jim změnit stav (Change status).

Uživatel může také fotky z alba smazat (Delete).

Změna stavu fotky v albu

Uživatel může změnit stav fotky v albu kliknutím na tlačítko Change status.

Na začátku stránky se zobrazí informace o albu, ve kterém fotka je. Dále se uživateli se zobrazí formulář s aktuálním nastavením fotky. Pod ním se zobrazí fotka, jejíž stav uživatel mění.

Nový stav se nastaví kliknutím na tlačítko Save.

Poznámka: Pokud fotka není zakázaná (Banned), důvod (Reason) se nezobrazuje a nemá tedy smysl ho vyplňovat.

Poznámka: Vybráním fotek a kliknutím na tlačítko Change status uživatel může změnit stav více fotek najednou.

Potvrzení a zakázání fotky

Potvrdit fotku může uživatel i kliknutím na tlačítko Approve. Formulář se nezobrazí, stav fotky bude rovnou nastaven na Approved.

Poznámka: Uživatel může potvrdit více fotek najednou jejich vybráním v seznamu a kliknutím na tlačítko Approve photos.


Stav fotky lze změnit i kliknutím na tlačítko Ban. Ve formuláři bude přednastaven stav Banned.

Poznámka: Uživatel může zakázat více fotek najednou jejich vybráním v seznamu a kliknutím na tlačítko Ban photos.

Odstranění fotky z alba

Uživatel může fotku z alba odstranit kliknutím na tlačítko Remove.

Uživatel je požádán o potvrzení odstranění fotky z alba. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No operaci zruší. Album a fotka, která z něj bude odstraněna se zobrazuje dole.

Poznámka: Vybráním fotek v seznamu a kliknutím na tlačítko Remove photos from album může uživatel odstranit více fotek najednou.

Správa alba

Uživatel si může zobrazit album po správu kliknutím na odkaz Manage this album.

Na začátku stránky se zobrazují podrobné informace o albu - jeho jméno, cesta, vlastník, stav a popis.

Zobrazuje se také počet fotek v albu a počet fotek čekajících na potvrzení. Pokud má uživatel album přidáno mezi svá oblíbená, zobrazuje se počet fotek přidaných od jeho poslední návštěvy. Také se zobrazuje počet uživatelových fotek v albu.

Totéž se zobrazuje u počtu příspěvků v diskuzi alba (kromě počtu uživatelových příspěvků).

Zobrazuje se také, jak jsou nastavena práva ostatních uživatelů v tomto albu.

Dole se zobrazí seznam skupin přiřazených k albu a jejich práva.

Práva skupiny v albu

 • Add photos - uživatelé ve skupině mohou do alba přidávat svoje fotky.
 • Confirm photos - uživatelé ve skupině mohou potvrzovat nově přidané fotky.
 • Suspend photos - uživatelé ve skupině mohou zakazovat fotky v albu.
 • Remove photos - uživatelé ve skupině mohou mazat fotky z alba.
 • Read discussion - uživatelé ve skupině mohou číst diskuzi alba.
 • Write discussion - uživatelé ve skupině mohou přidávat svoje příspěvky do diskuze alba.
 • Moderate discussion - uživatelé ve skupině mohou potvrzovat nové příspěvky v diskuzi alba.
 • Delete discussion - uživatelé ve skupině mohou mazat příspěvky v diskuzi alba.
 • Manage groups - uživatelé ve skupině mohou měnit nastavení práv ostatních skupin přiřazených k albu a mohou k albu přiřazovat nové skupiny.
 • Manage attributes - uživatelé ve skupině mohou měnit vlastnosti alba – jeho název, popis, práva uživatelů v albu atd.

Další možnosti

Uživatel může k albu přiřadit další skupiny (Add groups and privileges).

Uživatel může skupinám změnit práva (Edit).

Uživatel může skupiny z alba odstranit (Revoke).

Přiřazení skupiny k albu

Uživatel může přiřadit k albu novou skupinu kliknutím na tlačítko Add groups and privileges.

Nahoře na stránce se uživateli zobrazí informace o albu, ke kterém přiřazuje skupinu. Dále se zobrazí seznam skupin, které může přiřadit.

Vybrané skupiny se přiřadí k albu kliknutím na tlačítko Add selected groups.

Poznámka: Každou skupinu lze k albu přiřadit pouze jednou.

Poznámka: Nově přiřazená skupina má všechna práva nastavena na nepovoleno (No).

Styly a setřídění skupin

Seznam skupin lze zobrazit v různých stylech: Thumbs (obsahuje pouze jméno a ikonu skupiny), Common (obsahuje stručné informace o skupině), Full (obsahuje plné info o supině) a List (zobrazuje se tabulka bez ikon).

Skupiny lze setřídit podle jejich jména nebo podle jmen jejich vlastníků.

Vybraný styl a setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Poznámka: Uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání skupin

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list. Zde se také zobrazuje počet nalezených skupin.

Skupiny lze vyhledávat podle jména - vyhledávají se skupiny, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec, a podle typu - zobrazí se buď všechny skupiny (All) nebo jen uživatelovy (My groups).

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit kritéria pro vyhledávání a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Stránkování skupin

Skupiny se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu skupin na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je skupin více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Změna práv skupiny v albu

Uživatel může změnit práva skupiny přiřazené k albu kliknutím na tlačítko Edit.

Nahoře na stránce se uživateli zobrazí album, ke kterému je skupina přiřazena. Dále se zobrazí formulář, kde může nastavit požadovaná práva. Formulář uživatele informuje, které položky jsou povinné. Dole je zobrazena skupina, jejíž práva uživatel mění.

Nová práva uživatel uloží kliknutím na tlačítko Save.

Poznámka: Význam jednotlivých práv byl popsán v části Správa alba.

Změna práv více skupin najednou

Uživatel může změnit práva více skupinám najednou. Uživatel si vybere skupiny a klikne na tlačítko Edit privileges.

Zobrazí se formulář určený pro změnu práv více skupin. Uživatel v něm musí vybrat, která práva chce změnit.

Vybraná práva se uloží kliknutím na tlačítko Save checked.

Odstranění skupiny z alba

Uživatel může odstranit skupinu z alba kliknutím na tlačítko Revoke.

Uživatel je požádán o potvrzení odstranění skupiny z alba. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No opreraci zruší. Album a skupina, která z něj bude odstraněna se zobrazuje dole.

Poznámka: Vybráním skupin v seznamu a kliknutím na tlačítko Revoke selected může uživatel odstranit více skupin najednou.