Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Comments

Autor: Jana Skotáková

Komentáře slouží pro vyjádření názoru uživatelů k dané fotce, albu nebo k tématu, které se diskutuje ve skupině.

Přístup ke komentářům a jejich přidávání je určeno jednak systémovým nastavením a jednak nastavením samotného alba nebo skupiny. Komentáře k fotkám podléhají pouze systémovému nastavení.

Dále je popsána práce s komentáři k albu. Práce s ostatními komentáři – k fotkám a ke skupinám, je stejná.

Contents

Přehled komentářů k albu

Uživatel si může zobrazit komentáře k albu kliknutím na odkaz View discussion.

Na začátku stránky se zobrazují podrobné informace o albu. Dále se zobrazuje seznam komentářů k tomuto albu.

Komentáře se zobrazují setříděné podle data, nejnovější komentáře jsou na začátku. Uživatel může v komentářích vyhledávat podle vybraných atributů.

Poznámka: V seznamu komentářů se uživateli zobrazují pouze potvrzené komentáře (se stavem Approved).

Poznámka: Pokud má uživatel právo potvrzovat nebo mazat komentáře v tomto albu, tak se mu v seznamu zobrazují všechny komentáře.

Vyhledávání komentářů

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list. Zde se také zobrazuje počet nalezených komentářů.

Komentáře lze vyhledávat podle:

  • data přidání (Added) – vyhledávají se komentáře, které byly přidány mezi zadanými daty. Uživatel může zadat pouze jedno z těchto dat.
  • autora komentáře (Author) – vyhledávají se komentáře, kde jméno autora obsahuje zadaný řetězec.

Poznámka: Uživatel, který může potvrzovat nebo mazat komentáře, může komentáře vyhledávat i podle jejich stavu (State).

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit kritéria pro vyhledávání a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Jako datum přidání komentáře je možné zadat například: 10 September 2000, +1 day, +1 week, next Thursday, last Monday.

Stránkování

Komentáře se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu fotek na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je komentářů více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Další možnosti

Uživatel může přidat svůj komentář kliknutím na tlačítko Add my comment.

Uživatel si může zobrazit texty všech komentářů kliknutím na odkaz vpravo Read all comments nebo kliknutím na tlačítko dole pod seznamem Read all.

Uživatel si může přečíst vybrané komentáře kliknutím na tlačítko Read selected.

Uživatel, který smí potvrzovat komentáře alba, může komentáře potvrdit tlačítkem Confirm.

Uživatel, který smí potvrzovat komentáře alba, může změnit vybraný komentář kliknutím na tlačítko Edit.

Uživatel, který smí mazat komentáře alba, může smazat komentáře tlačítkem Delete.

Čtení komentářů

Uživatel si může přečíst komentář kliknutím na jeho předmět (Subject). Uživatel si může zobrazit texty všech komentářů kliknutím na odkaz Read all comments. Může si také zobrazit jen vybrané komentáře kliknutím na tlačítko Read selected.

N začátku stránky se zobrazí detailní informace o albu. Dále jsou zobrazeny detailní informace o vybraných komentářích – autor komentáře, autorův email, čas přidání komentáře a celý text komentáře.

Poznámka: Uživateli, který má právo potvrzovat nebo mazat komentáře, se zobrazí i stav komentáře a IP adresa a host autora komentáře.

Další možnosti

Uživatel se vrátí do přehledu komentářů kliknutím na odkaz vpravo View discussion.

Uživatel může přidat svůj komentář kliknutím na tlačítko Add my comment.

Uživatel může na vybraný komentář odpovědět kliknutím na tlačítko Reply.

Uživatel, který smí potvrzovat komentáře alba, může komentáře potvrdit tlačítkem Confirm.

Uživatel, který smí potvrzovat komentáře alba, může změnit vybraný komentář kliknutím na tlačítko Edit.

Uživatel, který smí mazat komentáře alba, může smazat komentáře tlačítkem Delete.

Možnosti práce s komentáři

Přidání komentáře

Uživatel může přidat svůj komentář kliknutím na tlačítko Add my comment nebo Reply.

Uživateli se zobrazí album, do kterého komentář přidává. Pod ním se zobrazí formulář pro přidání komentáře. Formulář informuje uživatele, které položky jsou povinné.

Komentář uživatel přidá tlačítkem Add my comment.

Komentář nesmí být prázdný, pokud uživatel nevyplní text komentáře, nelze ho přidat.

Pokud uživatel špatně vyplní emailovou adresu, zobrazí se mu varování.

Poznámka: Přihlášenému uživateli se zobrazí i zaškrtávací tlačítko Add link to my profile. Pokud ho uživatel zaškrtne, jméno autora bude odkaz na uživatelův profil.

Poznámka: Pokud uživatel odpovídá na nějaký komentář, tento komentář se zobrazí dole pod formulářem.

Vlastnosti komentáře

  • Autor (Author) komentáře – jméno uživatele, který přidal komentář. Může to být libovolné jméno.
  • Emailová adresa autora (Mail) .
  • Stav komentáře (Status) – určuje, kdo si smí komentář přečíst.
  • Text komentáře (Text).

Dále komentář obsahuje IP adresu (IP address) a host (Host) autora komentáře, které nelze změnit

Změna textu komentáře

Uživatel, který smí potvrzovat komentáře alba, může změnit text komentáře kliknutím na tlačítko Edit.

Uživateli se zobrazí informace o albu. Dále se zobrazí formulář s aktuálním nastavením vlastností komentáře. Formulář uživatele informuje, které položky jsou povinné. Komentář, který uživatel upravuje, se zobrazuje dole.

Změny se uloží kliknutím na tlačítko Save.

Komentář nesmí být prázdný, pokud uživatel smaže text komentáře, nelze ho uložit.

Pokud uživatel špatně vyplní emailovou adresu, zobrazí se mu varování.

Poznámka: Význam jednotlivých vlastností komentáře byl uveden výše v kapitole Přidání komentáře.

Poznámka: Při změně komentáře se vždy smaže odkaz na uživatelův profil (uživatel už není 'autorem' komentáře, protože komentář byl upraven).

Potvrzení komentáře

Uživatel, který smí potvrzovat komentáře alba, může potvrdit komentář kliknutím na tlačítko Confirm. Stav komentáře se změní na potvrzen (Approved).

Uživatel může potvrdit i více komentářů najednou jejich vybráním a kliknutím na tlačítko Confirm dole pod seznamem komentářů.

Smazání komentáře

Uživatel, který smí mazat komentáře alba, může komentář smazat kliknutím na tlačítko Delete.

Uživatel je požádán o potvrzení smazání komentáře. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No operaci zruší. Album a komentář, který z něj bude odstraněn se zobrazuje dole.

Poznámka: Pokud je komentář součástí stromu komentářů, tak nemusí jít vždy smazat. V takovém případě se pouze změní jeho stav na smazán (Deleted).

Poznámka: Pokud je komentář součástí stromu komentářů, tak se při jeho smazání může smazat i více komentářů nad ním.


Poznámka: Vybráním komentářů v seznamu a kliknutím na tlačítko Delete dole pod seznamem může uživatel smazat více komentářů najednou.