Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Ugly

Autor: Jana Skotáková

Uživatel může označit fotku jako nevhodnou, například kvůli jejímu obrázku, popisu nebo komentářům. Při označování uživatel může napsat důvody, kterého k tomuto kroku vedly.

Označením je na takovouto fotku upozorněn správce a může fotku např. smazat ze systému.

Uživatel může označit jako nevhodné i album, skupinu nebo jiného uživatele.

Contents

Přehled označeného obsahu

Správce si může zobrazit označený obsah kliknutím na odkaz Earmarked content.

Správce si může zobrazit označené alba (Flagged albums), fotky (Flagged photos), uživatele (Flagged users) nebo skupiny (Flagged groups).

Dále je popsána práce se s označenými alby. Práce s označenými fotkami, uživateli a skupinami je stejná, liší jen zobrazované informace a možnosti setřídění.

Přehled označených alb

Správce si může zobrazit označená alba kliknutím na záložku Flagged albums.

V seznamu se u každého alba zobrazuje jeho jméno, ikona, adresář, vlastník alba, stav alba a počet stížností. Tyto stížnosti si správce může zobrazit kliknutím na jméno nebo ikonu alba.

Správce si alba může setřídit a může mezi nimi vyhledávat. Vpravo se zobrazí počet nalezených alb.

Setřídění a vyhledávání alb

Alba lze setřídit podle jména, jména vlastníka, stavu a počtu stížností. Setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Správce také může v albech vyhledávat. Vyhledávací formulář se zobrazí kliknutím na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Alba lze vyhledávat podle jména a stavu. Při vyhledávání podle jména vyhledávají se alba, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec. Při vyhledávání podle stavu se zobrazí pouze alba s vybraným stavem. Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit hledané jméno a stav a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Stránkování

Alba se při zobrazování stránkují podle správcem zvoleného počtu alb na jednu stránku. Správce může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je alb více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se správci vpravo také seznam stránek. Správce si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Další možnosti

Správce může smazat všechny stížnosti kliknutím na tlačítko Trash all reports of inappropriate content.

Správce také může smazat album kliknutím na tlačítko Delete album.

Poznámka: Správce může smazat vybraná alba kliknutím na tlačítko Delete selected albums.

Detail označeného alba

Správce si může zobrazit detaily stížností na album kliknutím na jeho jméno nebo ikonu v přehledu označených alb.

Na stránce ze zobrazí informace o vybraném albu a stížností na toto album. U každé stížnosti se zobrazí, kdo ji přidal (Reporter), čas stížnosti (Added), host a text stížnosti. Nejnovější stížnosti jsou na začátku.

Další možnosti

Správce může smazat všechny stížnosti kliknutím na tlačítko Trash all reports of inappropriate content.

Správce také může smazat album kliknutím na tlačítko Delete this album.

Správce také může smazat jednotlivé stížnosti kliknutím na tlačítko Trash this report.

Poznámka: Správce také může smazat vybrané stížností tlačítkem Trash selected report.

Kliknutím jméno nebo ikonu alba si správce může zobrazit obsah alba.

Smazání stížnosti

Správce může stížnost na album smazat kliknutím na tlačítko Trash this report.

Správce je požádán o potvrzení smazání stížnosti. Operaci potvrdí tlačítkem Yes. Tlačítkem No mazání zruší.

Dole se zobrazuje album a stížnost, která bude smazána.

Poznámka: Správce může smazat více stížností najednou vybráním stížností a kliknutím na tlačítko Trash selected reports.

Poznámka: Správce může smazat všechny stížnosti na album najednou kliknutím na tlačítko Trash all reports of inappropriate content.

Označení alba

Uživatel může album označit jako nevhodné kliknutím na tlačítko Earmark as inappropriate v detailu alba.

Uživateli se zobrazí formulář, do kterého vyplní důvod označení alba.

Album se označí kliknutím na tlačítko Save.

Poznámka: Pokud uživatel nevyplní důvod, je dotázán, zda-li ho chce nechat prázdný.

Dole se zobrazí album, které bude označeno.


Poznámka: Označení fotky, uživatele a skupiny probíhá stejně jako označení alba.