Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Users

Autor: Juraj Šimlovič

Contents

Registrácia

Registrácia nového užívateľa je dostupná z hlavného menu, pod názvom Sign Up. Po načítaní stránky s registračným formulárom je užívateľ vyzvaný, aby zadal základné údaje do svojho profilu. Stránka užívateľa informuje o tom, ktoré položky sú povinné a ktoré dobrovoľné. Každá položka obsahuje sprievodný text, ktorý užívateľa bližšie zoznámi s danou položkou.

Po vyplnení položiek užívateľ formulár odošle kliknutím na Continue to the next step. V prípade, že niektoré položky zadal špatne, zobrazí sa mu príslušná informácia i s popisom chyby. V druhom kroku registrácie je užívateľ vyzvaný, aby zadal svoje nové prihlasovacie údaje a napísal motivačný dopis.

Po vyplnení položiek užívateľ formulár odošle kliknutím na Create new account. V prípade, že sú všetky zadané informácie v poriadku, vytvorí sa užívateľovi účet a zobrazí sa mu správa o tom, že sa môže prihlásiť, prípadne že musí počkať, až mu správca účet povolí.

Prehľad užívateľov

Prehľad všetkých užívateľov je dostupný z hlavného menu pod názvom Browse Users, a slúži predovšetkým k vyhľadávaniu v užívateľoch. Kliknutím na meno alebo fotku užívateľa sa zobrazí profil vybraného užívateľa.

Stránkovanie

Prehľad užívateľov je automaticky stránkovaný a zobrazuje vo východzom nastavení 10 užívateľov na stránku. Kliknutím na číslo vpravo hore vedľa textu Show ... items per page užívateľ zmení počet zobrazovaných užívateľov na stránku. V prípade, že je užívateľov viac, než zobrazí jedna stránka, objaví sa vpravo hore a vpravo dolu zoznam stránok.

Štýly

Prehľad užívateľov ponúka tri štýly zobrazenia, ktoré informácie o zobrazovaných užívateľoch rôzne formátujú. Zobrazovaný štýl užívateľ vyberie vľavo hore vedľa textu Show as a má k dispozícií nasledujúce možnosti:

  • Thumbs – Zobrazia sa v podobe malých ikoniek čiastočné informácie o tom, ktoré údaje o sebe užívateľ vyplnil vo svojom profile. Okrem toho sa zobrazí náhľad užívateľovej fotky z profilu a aktuálny stav (prihlásený, odhlásený, neprítomný, ...).
  • Full – Zobrazia sa podrobné informácie o užívateľovi, včetne popisu, počtu jeho fotiek a počtu jeho albumov.
  • List – V prehľadnej tabuľke sa zobrazia v podobe malých ikoniek čiastočné informácie o tom, ktoré údaje o sebe užívateľ vyplnil vo svojom profile, a tiež informácia o tom, kedy bol užívateľ naposledy prihlásený.

Po zvolení štýlu je potrebné kliknúť na Go!.

Triedenie

Prehľad užívateľov je možné utriediť a to výberom jednej z položiek vedľa textu Sort by vľavo hore. Triediť užívateľov je možné podľa ich mena (položka name), krajiny (položka country), alebo dátumu vstupu do systému (položka approval time). Zaškrtávacie pole reversed slúži na otočenie triedenia. Po zvolení triedenia je potrebné kliknúť na Go!.

Správa užívateľov

Správa užívateľov dostupná z hlavného menu pod názvom User administration, funguje rovnako ako prehľad užívateľov a slúži predovšetkým k potvrdzovaniu či zakazovaniu užívateľov.

Povolenie užívateľa

Nepotvrdený a zakázaný užívatelia majú u seba možnosť Approve, ktorá po kliknutí automaticky povolí daného užívateľa. V prípade potvrdzovania viacerých užívateľov môže správca označiť zaškrtávacie polia u príslušných užívateľov a potom kliknúť vľavo dolu na Approve selected.

Poznámka: Iba potvrdený užívateľ sa môže do systému prihlásiť.

Zakázanie užívateľa

Nepotvrdený a potvrdená užívatelia majú u seba možnosť Ban, ktorá po kliknutí zobrazí formulár na vyplnenie dôvodu zakázania. Vo formulári správca zadá dôvod zakázania a zakáže užívateľa odoslaním formuláru.

Poznámka: Podobne ako pri potvrdzovaní, aj zakázať môže správca viac užívateľov naraz. Označí zaškrtávacie polia u príslušných užívateľov a potom klikne vľavo dolu na Ban selected. Zobrazí sa mu formulár na vyplnenie spoločného dôvodu zakázania.

Poznámka: Podobným spôsobom, akým sa dá užívateľ zakázať sa dá i potvrdiť alebo vrátiť do stavu nepotvrdený (Waiting approval). Formulár na zakázanie užívateľa totiž obsahuje možnosť výberu ľubovoľného stavu.

Profil užívateľa

V profile užívateľa sa zobrazuje väčšina dostupných informácií o danom užívateľovi, včetne počtu jeho fotiek a albumov a informácií vyplnených pri registrácií.

Nevhodný obsah

V dolnej časti profilu sa zobrazuje možnosť upozorniť správcu systému na nevhodný obsah. Kliknutím na Earmark as inappropriate sa užívateľovi zobrazí formulár, v ktorom môže na daný profil užívateľa upozorniť správcu systému. V tomto formulári vyplní užívateľ dôvod, kvôli ktorému si myslí, že je ohlasovaný profil nevhodný, a formulár odošle kliknutím na Save.