Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Uvod

Aplikácia webAlbumizer je komplexné webové fotoalbum, poskytujúce viacerým užívateľom možnosť uložiť si na webe fotky a následne ich zverejňovať vo verejných alebo privátnych albumoch.