Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:Analysis

Analýza projektu s pohľadu koncového uživateľa. Popisuje koncept riešenia jednotlivých častí systému. Nezaoberá sa popisom samotnej implementácie a technológie, i keď može obsahovať poznámky o vhodných implementačných krokoch. Je súčasťou vývoja projektu.

Špecifikácia

  • Prvotný nápad - Šimlov texťák o tom, čo by to tak zhruba mohlo celé obsahovať.

Uživatelská analýza

  • Model tried - Model tried je zbierka všetkých tried a relácií projektu. Model predstavuje prvotný koncept datového i objektového modelu.
  • Use Case model - Use Case model je zbierka všetkých možností použitia systému. Model predstavuje prvotný koncept logického modelu funkcií a ovládania systému.