Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:Classes/Notifications

Image:Classes_-_Notifications.png

Navigation: Dev:Classes.

Contents

Uvod

 Kapitola obsahuje a popisuje triedy tykajuce sa uzivatelskych notifikacii definovanych na konkretnych objektoch (fotkach, skupinach alebo albumoch). System okrem vseobecnych notifikacii (vid atribut User.Settings.common_notifications), ktore su zamerane predovsetkym na vlastne fotky a vlastne ci oblubene skupiny/albumy, ponuka moznost nastavit si notifikacie aj jednotlivo pre kazdu fotku, skupinu, ci album zvlast.

Tieto notifikacie su si z casti podobne (maju niektore rovnake atributy, napr. vlastnika), su ale dalej rozdelene do troch kategorii, podla toho, ci sa jedna o notifikacie k fotke, skupine ci albumu.

Kazda notifikacia si pamata niektore podstatne casy posledneho pristupu niekam, napr. notifikacia k fotke si pamata, kedy uzivatel naposledy videl danu fotku a jej komentare. Podla tychto casov sa pocita napriklad, ktore komentare uzivatel este nevidel a pod.

Trieda: Notification

 Zakladna (rodicovska) trieda konkretnych notifikacii. Uzivatel ma moznost si v systeme nastavit notifikacie na konkretne objekty (fotky/albumy/skupiny). Okrem toho, ze moze mat nastavene vseobecne notifikacie (vid User.Settings.common_notifications), tieto notifikacie sa vzdy vztahuju na konkretny objekt a ich aktivacia (tj. poslanie notifikacneho mailu) sa deje iba pri zmene na danom objekte.

Poznamka: Pre vsetky podtriedy, ktore dedia od triedy Notification plati, ze pokial by v atribute Notification.type (typu set - mnozina) nemala byt ziadna z moznych hodnot, dana notifikacia sa uplne zmaze.

Dolezita poznamka: Ziadna notifikacia sa nikdy neposiela autorovi akcie, ktora danu notifikaciu zapricinila. Inymi slovami, uzivatel, ktory prida fotku do albumu, nedostane notifikaciu o tom, ze ju tam pridal. Avsak, pokial uzivatel prida fotku do albumu, kde je potrebne fotky potvrdzovat, pri potvrdeni fotky moderatorom notifikaciu nedostane iba ten moderator. Uzivatel, ktory fotku povodne pridal notifikaciu dostane, cimz je informovany o tom, ze jeho fotka bola konecne potvrdena.

Vid potomkov tejto triedy (PhotoNotification, GroupNotification a AlbumNotification), ktore popisuju, na co vsetko sa daju notifikacie vyuzit.


name type description
user link Uzivatel, ktoremu dana notifikacia patri.

Poznamka: Okrem konkretnych notifikacii (tj. notifikacii na konkretne fotky/albumy/skupiny) si uzivatel moze tiez nastavit vseobecne notifikacie. Vid atribut User.Settings.common_notifications.


Trieda: PhotoNotification

Uzivatelska notifikacia ku konkretnej fotke. Uzivatel si touto notifikaciou moze nechat zasielat spravy o zmenach (predovsetkym) v cudzich fotkach.

Notifikacia umoznuje zasielat spravy o:

 • zmene fotky, ked vlastnik fotky nahra do systemu jej novu verziu;
 • alebo o pridani noveho komentaru k fotke.


name type description
photo link Fotka, ku ktorej ma uzivatel notifikaciu nastavenu.
type set Akcie, pri ktorych sa notifikacia aktivuje. Moznosti:
 • new-version: notifikacia sa aktivuje, pokial vlastnik do systemu nahral novu verziu danej fotky. Poznamka: Notifikacia sa neposiela vlastnikovi.
 • new-comment: aktivuje sa, pokial niekto pridal k fotke novy komentar. Poznamka: Notifikacia sa neposiela autorovi akcie, ktora notifikaciu zapricinila.

Poznamka: Notofikacie o tom, ze vlastnika cakaju nejake nepotvrdene komentare k fotkam sa nastavuju iba v User.Settings.common_notifications. Vlastnik fotky si teda nemoze nastavit notifikacie o nepotvrdenych komentaroch ku konkretnej fotke.

last_access_photo datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl danu fotku. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ci uzivatel novu verziu uz videl, alebo este nie.
last_access_comments datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl komentare k danej fotke. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ci a ktore komentare uzivatel este nevidel.


Trieda: AlbumNotification

Uzivatelska notifikacia ku konkretnemu albumu. Uzivatel si touto notifikaciou moze nechat zasielat spravy o zmenach (predovsetkym) v cudzich albumoch.

Notifikacia umoznuje zasielat spravy o:

 • novych fotkach v albume, pripadne i o novych fotkach cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby fotku potvrdil);
 • alebo o novych prispevkoch v diskusii k albumu, pripadne i o novych prispevkoch cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby prispevok potvrdil).


name type description
album link Album, ku ktoremu ma uzivatel notifikaciu nastavenu.
type set Akcie, pri ktorych sa notifikacia aktivuje. Moznosti:
 • new-photo: notifikacia sa aktivuje, pokial niekto do albumu priradil novu fotku. Poznamka: Notifikacia sa neposiela uzivatelovi, ktory fotku priradzuje. Poznamka: Nie kazdy uzivatel ma moznost pristupu k fotkam albumu (mohol ju napriklad stratit v priebehu casu), takze nie kazdy ma dostat tuto notifikaciu. Mrtve notifikacie (tj. notifikacie, ktore stratili vyznam vdaka zmene prav uzivatela) su vzdy ignorovane, zo systemu sa nemazu.
 • confirm-photo: notifikacia sa aktivuje, pokial niekto do albumu priradil novu fotku, ktoru treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie fotiek v albume.
 • new-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie k albumu. Poznamka: Notifikacia sa neposiela autorovi prispevku. Poznamka: Nie kazdy uzivatel ma moznost pristupu do diskusie k albumu, takze nie kazdy ma dostat tuto notifikaciu.
 • confirm-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie k albumu, ktory treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie prispevkov v diskusii k albumu.
last_access_photo datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl fotky daneho albumu. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ktore fotky uzivatel este nevidel.
last_access_discussion datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl prispevky v diskusii k danemu albumu. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ci a ktore prispevky uzivatel este nevidel.


Trieda: GroupNotification

Uzivatelska notifikacia ku konkretnej skupine. Uzivatel si touto notifikaciou moze nechat zasielat spravy o zmenach (predovsetkym) v cudzich skupinach.

Notifikacia umoznuje zasielat spravy o:

 • novych clenoch v skupine, pripadne i o novych clenoch cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby clena potvrdil);
 • alebo o novych prispevkoch v diskusii ku skupine, pripadne i o novych prispevkoch cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby prispevok potvrdil).


name type description
group link Skupina, ku ktorej ma uzivatel notifikaciu nastavenu.
type set Akcie, pri ktorych sa notifikacia aktivuje. Moznosti:
 • confirm-member: notifikacia sa aktivuje, pokial do skupiny vstupi novy uzivatel, ktoreho treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie novych clenov skupiny.
 • new-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie ku skupine. Poznamka: Notifikacia sa neposiela autorovi prispevku. Poznamka: Nie kazdy uzivatel ma moznost pristupu do diskusie ku skupine, takze nie kazdy ma dostat tuto notifikaciu.
 • confirm-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie ku skupine, ktory treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie prispevkov v diskusii ku skupine.
last_access_discussion datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl prispevky v diskusii k danej skupine. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ci a ktore prispevky uzivatel este nevidel.