Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Dev:Classes/Notifications/GroupNotification

Image:Classes - Notifications.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Notifications.

Uzivatelska notifikacia ku konkretnej skupine. Uzivatel si touto notifikaciou moze nechat zasielat spravy o zmenach (predovsetkym) v cudzich skupinach.

Notifikacia umoznuje zasielat spravy o:

  • novych clenoch v skupine, pripadne i o novych clenoch cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby clena potvrdil);
  • alebo o novych prispevkoch v diskusii ku skupine, pripadne i o novych prispevkoch cakajucich na potvrdenie (pokial uzivatel ma pravo na to, aby prispevok potvrdil).

Atributy

name type description
group
Notifications|GroupNotification|group
link Skupina, ku ktorej ma uzivatel notifikaciu nastavenu.
type
Notifications|GroupNotification|type
set Akcie, pri ktorych sa notifikacia aktivuje. Moznosti:
  • confirm-member: notifikacia sa aktivuje, pokial do skupiny vstupi novy uzivatel, ktoreho treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie novych clenov skupiny.
  • new-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie ku skupine. Poznamka: Notifikacia sa neposiela autorovi prispevku. Poznamka: Nie kazdy uzivatel ma moznost pristupu do diskusie ku skupine, takze nie kazdy ma dostat tuto notifikaciu.
  • confirm-discussion: aktivuje sa, pokial niekto pridal prispevok do diskusie ku skupine, ktory treba potvrdit. Poznamka: Len pre uzivatelov s dostatocnymi pravami na potvrdzovanie prispevkov v diskusii ku skupine.
last_access_discussion
Notifications|GroupNotification|last_access_discussion
datetime Cas, kedy uzivatel, ktoremu notifikacia patri, naposledy videl prispevky v diskusii k danej skupine. Atribut sluzi predovsetkym na to, aby sa dalo lahko urcit, ci a ktore prispevky uzivatel este nevidel.