Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad.

Dev:Classes/Users/Friend

Image:Classes - Users.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Users.

Priatelia uzivatela. Sluzia predovsetkym ako kontakt-list, teda ako sposob rychleho kontaktu s inymi vybranymi uzivatelmi. Uzivatel si moze priatelov premenovat a vidiet ich tak pod inymi menami, nez si oni zvolili ako svoje User.Profile.display_name.

Atributy

name type description
user
Users|Friend|user
link Uzivatel, ktoremu priatelstvo patri.
friend
Users|Friend|friend
link Uzivatel, ktory je priatelom.
rename
Users|Friend|rename
string Nove meno, pod akym uzivatel priatela uvidi vo svojom zozname priatelov. Pokial je tento atribut prazdny, pouzije sa normalne meno priatela (vid atribut User.Profile.display_name).
tag
Users|Friend|tag
string Uzivatelov tag, do ktoreho priatel patri. Reprezentuje kategoriu resp. keyword. Umoznuje uzivatelovi triedit si ciastocne svojich priatelov.
notes
Users|Friend|notes
text Uzivatelove poznamky k priatelovi. Velkost poznamok je obmedzena systemovym nastavenim GlobalSettings.User.max_notes_length.