Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:Classes/Languages

Image:Classes_-_Languages.png

Navigation: Dev:Classes.

Contents

Uvod

Triedy urcene k jazykovemu prekladu. Trieda Language tvori definicnu triedu a obsahuje mnoho Language.String-ov s konkretnymi frazami. Potomkovia triedy Language dedia definicie a doplnaju Language.Stringy konkretnymi prekladmi.

Poznamka: Tato cast modelu tried sa podoba viac volbe konkretnej implementacie, nez uzivatelskej analyze. Avsak vzhladom k tomu, ze poziadavka na konkretny typ implementacie prekadu prisla uz pocas specifikacie, zahrnuli sme ju uz do uzivatelskej analyzy. Ocakava sa totiz, ze si koncovy uzivatel bude schopny vytvorit vlastny jazykovy preklad aj sam.

Trieda: Language

Trieda Language tvori vzorovu triedu pre prekladatela. Obsahuje predovsetkym menne definicie jednotlivych textov, retazcov a formatovacich retazcov (triedy Language.String). K mennym definiciam poskytuje miesto konkretneho prekladu predovsetkym ich vseobecny popis.


Trieda: Language.String

Trieda Language obsahuje mnoho Language.String-ov, ktore predstavuju jednotlive frazy, texty alebo formatovacie stringy, vzdy v danom jazyku. V triede Language konkretny string obsahuje popis ocakavaneho obsahu, v triede LanguageEn zas jeho anglicky preklad.


name type description
name string Definicne meno pre prekladany text alebo formatovaci retazec. Meno jednoznacne identifikuje dany retazec v systeme a pouziva sa ako identifikator daneho retazca. Meno by malo aspon priblizne naznacovat samotny prekladany text, avsak podrobnejsi popis ostava na atribute Language.String.value rodicovskej triedy Language.
value text Preklad textu alebo formatovacieho retazca, pripadne ich popis. V triede Language obsahuje popis toho, co sa danym identifikatorom Language.String.name mysli a aky text sa ocakava v kazdom preklade. V triedach ako su LanguageEn obsahuje konkretny preklad ci formatovaci retazec pre dany jazyk, pouzitelny pri implmentacii.


Trieda: LanguageEn

Potomkovia triedy Language dedia spominane menne definicie a k nim obsahuju ich jazykove preklady. System pri volbe nejakeho jazyka vyberie prislusnu prekladovu triedu a tu potom pouziva na zobrazovanie akehokolvek vystupneho textu.