Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:Classes/Languages/Language

Image:Classes - Languages.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Languages.

Trieda Language tvori vzorovu triedu pre prekladatela. Obsahuje predovsetkym menne definicie jednotlivych textov, retazcov a formatovacich retazcov (triedy Language.String). K mennym definiciam poskytuje miesto konkretneho prekladu predovsetkym ich vseobecny popis.