Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:Classes/Languages/Language.String

Image:Classes - Languages.png

Navigation: Dev:Classes | Dev:Classes/Languages.

Trieda Language obsahuje mnoho Language.String-ov, ktore predstavuju jednotlive frazy, texty alebo formatovacie stringy, vzdy v danom jazyku. V triede Language konkretny string obsahuje popis ocakavaneho obsahu, v triede LanguageEn zas jeho anglicky preklad.

Atributy

name type description
name
Languages|Language.String|name
string Definicne meno pre prekladany text alebo formatovaci retazec. Meno jednoznacne identifikuje dany retazec v systeme a pouziva sa ako identifikator daneho retazca. Meno by malo aspon priblizne naznacovat samotny prekladany text, avsak podrobnejsi popis ostava na atribute Language.String.value rodicovskej triedy Language.
value
Languages|Language.String|value
text Preklad textu alebo formatovacieho retazca, pripadne ich popis. V triede Language obsahuje popis toho, co sa danym identifikatorom Language.String.name mysli a aky text sa ocakava v kazdom preklade. V triedach ako su LanguageEn obsahuje konkretny preklad ci formatovaci retazec pre dany jazyk, pouzitelny pri implmentacii.