Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:UseCases/Prehlad fotiek uzivatela

Image:UseCases_-_Prehlad_fotiek_uzivatela.png

Navigation: Dev:UseCases.

Navstevnik / uzivatel muze mit moznost zobrazit si verejne fotky. Take muze mit moznost pridat k nim dalsi fotky, zmenit jim tagy apod.

Vlastnikovi se zobrazi prehled jeho fotek. Vlastnik muze pridat nove fotky, smazat vybrane fotky, zmenit jim tagy apod.

Spravci fotek se zobrazi vsechny fotky v systemu. Spravce muze smazat libovolnou fotku. Take si muze zobrazit nevhodne fotky.

Contents

Prehled fotek

Vlastnikovi se zobrazi prehled jeho fotek a to podle vlastnikova nastaveneho stylu, vybraneho setrideni a podle vybraneho poctu fotek na strance. V prehledu se zobrazuji fotky podle vybranych tagu. Vlastnik vybira, ktere tagy fotky mit musi a ktere nesmi. Ostatni tagy se nebudou brat pri zobrazovani v uvahu.

Popis tagu

Tag je strucna (obvykle jednoslovna) charakterizace fotky. Kazda fotka muze mit tagu vice, jejich pocet neni omezen. Priklad: Fotka z dovolene muze mit napriklad tyto tagy: dovolena, leto, more, Tunis, 2000 apod. Tag v sobe nesmi obsahovat bile znaky (mezery apod.), nesmi zacinat znamenkem minus a nesmi to byt samotny vykricnik. Tagy jsou brany jako obycejny text, pokud tedy uzivatel do tagu zada nejake HTML-tagy, nebudou interpretovany. Na poradi tagu nezalezi. Tagy u fotek nahrazuji adresare, slouzi k filtrovani fotek. Nove tagy se ukladaji v takove podobe, v jake je vlastnik zadal. Pri vyhledavani fotek podle tagu se ale velka a mala pismena nerozlisuji.

V systemu existuje preddefinovany tag oznacujici kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name). Pokud ma fotka tag oznacujici kos, znamena to, ze se tato fotka v albech (a jinde) nezobrazuje. Tento tag je mozne, stejne jako ostatni tagy, smazat.

Podrobne jsou tagy popsany v tride PhotoTag.

Prehled fotek

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), zobrazi se vlastnikovi prehled jeho fotek a to podle vlastnikova nastaveneho stylu (atribut Visitor.Settings.photo_list_style), vybraneho setrideni (atribut Visitor.Settings.photo_list_sort) a podle vybraneho poctu fotek na strance (atribut Visitor.Settings.photo_list_pagelen). V prehledu se zobrazuji fotky podle vybranych tagu.

Pokud je to mozne, zobrazi se vlastnikovi pri prvnim zobrazeni v prehledu fotky, ktere si prohlizel naposledy, k tomu se pouzije seznam naposledy vybranych tagu (kladnych i zapornych - atribut User.Settings.actual_tags). Jinak se mu zobrazi vsechny jeho fotky (napr. pri uplne prvnim zobrazeni prehledu, kdyz je seznam tagu prazdny).

Fotky, ktere jsou oznacene jako soukrome (atribut Photo.private), se budou zobrazovat odlisne.

Vse se bude zobrazovat ve skinu, ktery ma vlastnik vybran (atribut Visitor.Settings.skin).

Styly zobrazovani

Vlastnik si zde muze styl zobrazovani prehledu fotek zmenit (atribut Visitor.Settings.photo_list_style), na vyber ma tyto styly:

 • Nahled: V prehledu se zobrazi nahledy fotek a jejich nazvy (atribut Photo.Info.name).
 • Seznam: V prehledu se zobrazi nektere informace o fotkach. Zobrazi se tytez atributy co v predchozim stylu, jen nahledy fotek se zobrazovat nebudou.

V kazdem stylu zobrazovani se budou fotky strankovat. Pocet fotek na jedne strance (atribut Visitor.Settings.photo_list_pagelen) si vlastnik muze zvolit.

Setrideni fotek

Dale si vlastnik muze vybrat, podle ceho chce fotky setridit (atribut Visitor.Settings.photo_list_sort). Na vyber ma, podle stylu zobrazovani (atribut Visitor.Settings.photo_list_style), setrideni podle techto atributu:

U kazdeho atributu si muze vlastnik vybrat jak vzestupne tak sestupne setrideni.

Pokud se nektere atributy u vybraneho stylu nezobrazuji, nemuze vlastnik podle nich fotky setridit.

Vybirani tagu

Vlastnikovi se zobrazi tri seznamy tagu:

 1. seznam tagu, ktere fotky mit musi (kladne tagy) - z nej muze tagy odebirat,
 2. seznam tagu, ktere fotky mit nesmi (zaporne tagy) - z nej muze tagy take odebirat,
 3. seznam zbyvajicich vlastnikovych tagu - z nej muze pridavat tagy jak ke kladnym tagum tak k zapornym tagum.

Dale muze vlastnik tag zadat primo a pridat ho bud do seznamu kladnych tagu nebo do seznamu zapornych tagu.

Seznamy vybranych tagu se pamatuji pro pristi zobrazeni prehledu fotek (atribut User.Settings.actual_tags).

Stranou od vlastnikovych tagu je tag oznacujici kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name). Tento tag maji vsechny fotky, ktere uzivatel smazal. Pri zobrazovani fotek se automaticky bere jako zaporny tag, prestoze se v seznamu zapornych tagu nezobrazuje. Vlastnik ma moznost zobrazit si fotky, ktere maji tento tag – tedy obsah kose, coz bude popsano dale. Ma take moznost pridat tag kos ke kladnym tagum. Fotky s tagem kos se ale budou zobrazovat odlisne od zbyvajicich fotek.

Filtrovani

Vlastnik ma take moznost pouzit na fotky ruzne filtry. Filtry se daji libovolne kombinovat. Vybrane filtry se nikde neukladaji, jejich nastaveni je pouze docasne.

Vlastnik si muze vybirat z techto filtru:

 • Vlastnik ma moznost zobrazit si vsechny svoje fotky, ktere ma oznacene jako soukrome (atribut Photo.private).
 • Vlastnik si muze zobrazit fotky podle jmena - vyhledavat se bude pomoci podretezcu.
 • Vlastnik si muze zobrazit pouze fotky, ktere byly vyfoceny urcity den nebo v urcitem obdobi.
 • Vlastnik si muze zobrazit pouze fotky, ktere byly vlozeny do systemu urcity den nebo v urcitem obdobi.
 • Vlastnik si muze zobrazit pouze fotky, ktere maji velikost v danem rozmezi (atribut Image.size).
 • Vlastnik si muze zobrazit pouze fotky, ktere maji rozliseni v danem rozmezi (atributy Image.width a Image.height).
Dalsi moznosti

U kazde fotky ma vlastnik moznost zobrazit si vsechny dostupne informace o ni a pripadne je zmenit, coz bude popsano v kapitole Detail vlastnej fotky.

Pokud jsou v systemu povoleny notifikace (atribut GlobalSettings.Notification.hide_all_notifications), zobrazuje se vlastnikovi informace, zda ma nebo nema vytvorenou notifikaci o novych komentarich ke vsem svym fotkam (atribut User.Settings.common_notifications) a muze si ji vytvorit nebo zrusit. Pri obou akcich se zmeni vlastnikovo nastaveni notifikaci (atribut User.Settings.common_notifications).

Vlastnik ma moznost pridat nove fotky, coz bude popsano dale.

Vlastnik ma moznost vybranym fotkam zmenit spolecne tagy, coz bude popsano dale.

Vlastnik ma moznost vybrane fotky smazat, coz bude popsano dale.

Vlastnik ma moznost vysypat kos, coz bude popsano dale.

Vlastnik ma moznost zobrazit si fotky v kosi, coz bude popsano dale.

Pridani fotek

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), muze vlastnik pridat do systemu nove fotky. Pri tom se mu zobrazuji systemova omezeni na velikost a rozliseni jedne fotky (atributy GlobalSettings.Photo.max_datasize a GlobalSettings.Photo.max_resolution). Take se mu zobrazuje, kolik ma jeste v systemu volneho mista, jehoz zjisteni bylo popsano v kapitole Uvodna stranka uzivatela.

Vlastnik ma moznost nastavit novym fotkam jejich atributy a tagy.

Nastaveni atributu

Vlastnikovi se zobrazi editovatelny seznam polozek (podle vsech atributu z tridy Photo.Info krome atributu Photo.Info.last_comments_access). Zadane hodnoty se nastavi vsem nove pridanym fotkam.

Vlastnik zada nebo si vybere nove hodnoty polozek. Vyplni povinne polozky - zda bude u fotek pouzit watermark (atribut Photo.Info.watermark_disabled), pripadne i nepovinne polozky - nazev fotek (atribut Photo.Info.name), misto, kde byly fotky vyfoceny (atribut Photo.Info.location), autora fotek (atribut Photo.Info.author) a datum vyfoceni fotek (atribut Photo.Info.date). V polozce autor fotek je predvyplneno jmeno vlastnika (podle atributu User.Profile.display_name).

Nastaveni tagu

Dale muze vlastnik nastavit fotkam tagy. Tyto tagy se ulozi vsem nove pridanym fotkam. Tagy muze vlastnik nastavit dvema zpusoby:

 1. Vlastnikovi se zobrazi aktualni seznam tagu fotek (na zacatku je prazdny), ze ktereho muze jednotlive tagy odebirat. Zobrazi se mu take seznam vsech tagu, ktere uz u svych fotek pouzil, a z nej muze pridavat tagy do aktualniho seznamu tagu fotek. Dale se vlastnikovi zobrazi seznam tagu, ktere uzivatele nejcasteji u svych fotek pouzili. Z nej muze take pridavat tagy do aktualniho seznamu tagu fotek. Muze take zadat uplne novy tag.
 2. Vlastnikovi se take zobrazi editovatelny seznam tagu fotek. V nem muze tagy fotek upravovat primo.

Vlastnik pritom nemuze pouzivat oba zpusoby editace tagu zaroven. Vzdy se ulozi jen jeden upraveny seznam tagu.

Implementacni poznamka: Pocet tagu v seznamu nejcasteji pouzivanych tagu bude nejspis omezen.

Kontrola atributu a tagu

Po ukonceni editace se hodnoty polozek zkontroluji, zda jsou v povolenem rozsahu apod. Pokud ne, je vlastnikovi vypsano varovne hlaseni (s rozmezim moznych hodnot apod.) a musi hodnotu dane polozky opravit. Zkontroluje se, zda ma vlastnik vyplneny povinne polozky. Pokud ne, musi je doplnit. Dale se podle nastaveni HTML-tagu (atribut GlobalSettings.allow_html_tags) zkontroluje popis fotek a nepovolene HTML-tagy se odstrani. V jinych atributech nejsou povoleny zadne HTML-tagy. Take se zkontroluje, zda popis fotky nepresahuje maximalni povolenou delku (atribut GlobalSettings.Photo.max_description_length).

Dale se doplni automaticky vyplnene atributy - cas pridani fotek do systemu (atribut Photo.Info.added) je nastaven na aktualni hodnotu a cas posledniho pristupu ke komentarum fotek (atribut Photo.Info.last_comments_access) je nastaven na hodnotu never.


U novych tagu zkontroluje, zda maji spravny format, ktery byl popsan vyse. Dale se zkontroluje, jestli nepresahuji maximalni delku povolenou systemem. Pokud je tag delsi, je o tom vlastnik informovan (pripadne jeste o kolik presahuje) a musi tag zkratit.


Pokud je vse v poradku, hodnoty atributu a seznam tagu se ulozi.

Pote jsou fotky nahrany a jsou zkontrolovany.

Kontrola fotek

Po uploadu se kazda fotka zkontroluje:

Nova fotka nesmi mit vetsi rozliseni (ani horizontalni ani vertikalni rozliseni) nez je maximalni povolene rozliseni (atribut GlobalSettings.Photo.max_resolution) a nesmi byt vetsi nez je maximalni povolena velikost (atribut GlobalSettings.Photo.max_datasize).

Pokud je fotka vetsi nez povolena velikost nebo ma vetsi rozliseni nez je maximalni povolene, neni fotka do systemu ulozena a duvod je oznamen vlastnikovi.

Dale se zkontroluje, zda existuje objekt tridy Image, ktery odpovida nove fotce. Pokud ne, vytvori se novy objekt tridy Image, kam se ulozi data nove fotky. Jinak se pouzije jiz existujici objekt.

Implementacni poznamka: Pri hledani objektu tridy Image, ktery by odpovidal nove fotce, nezalezi na tom, kteremu uzivateli ten objekt 'patri', tj. hleda se mezi vsemi objekty tridy Image, ktere v systemu existuji.

Prepocitani prostoru

Dale se prepocita prostor, ktery uzivatelovy fotky zabiraji (atribut Storage.space_usage):

Zkontroluje se, jestli uz ma vlastnik novou fotku aspon jeste jednou ulozenou. Pokud ano (atribut Photo.image se stejnou hodnotou je jeste u jine vlastnikovi fotky), pak se jeji velikost nepricita k zabranemu prostoru (atribut Storage.space_usage). Pokud takovou fotku jeste nema ulozenou, tak se jeji velikost pricte.

Pote se prostor, ktery uzivatelovy fotky zabiraji (atribut Storage.space_usage), porovna s uzivatelovym maximalnim povolenym prostorem, jehoz zjisteni je popsano v kapitole Uvodna stranka uzivatela.

Pokud by se pridanim novych fotek prekrocil vlastnikuv limit, zobrazi se vlastnikovu prehled pridavanych fotek spolu s jejich velikosti a informaci, zda uz vlastnik ma nebo nema fotku v systemu ulozenou. Vlastnik si vybere fotky, ktere nechce ulozit.


Dale vlastnik muze mit moznost pridat nove fotky do vybraneho alba.


Poznamka: Pokud navstevnik pridava do verejnych fotek dalsi fotky, nekontroluji se omezeni na maximalni zabrane misto vsemi verejnymi fotkami, jak bude popsano dale.

Pridani do alba

Pokud jsou v systemu povolena alba (atribut GlobalSettings.Album.hide_all_albums), ma vlastnik moznost pridat vybrane fotky do alba. Vlastnikovi se zobrazi prehled jeho alb, ktera nejsou v systemu zakazana (atribut Album.state). Zaroven se mu zobrazi prehled jeho oblibenych alb, ktera maji stav nastavena na potvrzen (atribut Album.state) a do kterych smi pridavat fotky - tedy takova jeho oblibena alba,

Alba jsou od sebe oddelena.


V prehledu alb se zobrazi:

Pokud smi uzivatele vytvaret nova alba (atribut GlobalSettings.Album.allow_user_albums), ma vlastnik moznost vytvorit si nove album, coz bylo popsano v kapitole Prehlad albumov.

Vlastnik vybere fotky pro pridani do alba, coz bylo popsano v kapitole Fotky albumu. Vlastnik ale muze vybirat pouze z fotek, ktere prave pridal do systemu, a ktere nemaji tag kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name) a nejsou oznacene jako soukrome (atribut Photo.private).

Pote se fotky, ktere byly vybrany do alba, zkontroluji, coz bylo popsano v kapitole Fotky albumu.

Tim je pridavani novych fotek skonceno.

Zpracovani notifikaci

Pokud jsou v systemu povolene notifikace (atribut GlobalSettings.Notification.hide_all_notifications) a pokud je stav novych fotek v albu nastaven na potvrzen (atribut PhotoInAlbum.state), zjisti se, zda maji nejaci uzivatele vytvorenou notifikaci na alba, do kterych byly fotky pridany, a to notifikaci typu nova fotka v albu (atribut AlbumNotification.type). Tem uzivatelum, kteri maji navic pravo prohlizet si toto album, jehoz zjisteni bylo popsano v kapitole Prehlad albumov, se prida email do seznamu neposlanych emailu.

Vyplni se atributy emailu, podrobny popis je uveden ve tride Mail:

 • jako typ emailu (atribut Mail.type) bude uvedeno notifikace o nove fotce v albu,
 • do subjectu (atribut Mail.subject) se doplni identifikace alba,
 • v textu emailu (atribut Mail.text) bude pocet pridanych fotek do alba.

Poznamka: Notifikace o novych fotkach v albu se neposila vlastnikovi fotek, i kdyz ji ma nastavenou.

Zmena tagu

Vlastnik ma moznost zmenit vybranym fotkam jejich spolecne tagy.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), zobrazi se vlastnikovi prehled vybranych fotek, jak bylo popsano vyse. Vlastnik ma moznost zmenit spolecne tagy fotek a to dvema zpusoby:

 1. Vlastnikovi se zobrazi puvodni a aktualni seznam spolecnych tagu fotek. Z aktualniho seznamu muze jednotlive tagy odebirat. Zobrazi se mu take seznam vsech tagu, ktere uz u svych fotek pouzil, a z nej muze pridavat tagy k temto fotkam. Dale se vlastnikovi zobrazi seznam tagu, ktere uzivatele nejcasteji u svych fotek pouzili. Z nej muze take pridavat tagy do aktualniho seznamu tagu fotek. Muze take zadat uplne novy tag.
 2. Dale se zobrazi puvodni seznam tagu a editovatelny seznam tagu fotek. V editovatelnem seznamu muze tagy fotek upravovat primo.

Vlastnik pritom nemuze pouzivat oba zpusoby editace tagu zaroven. Vzdy se ulozi jen jeden upraveny seznam tagu.

Po ukonceni editace se nove tagy zkontroluji, jak bylo popsano vyse.

Systemove tagy

Pokud vlastnik pridal fotkam tag oznacujici kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name), zkontroluji se pro kazdou fotku alba, kterych je umistena. Pokud je stav fotky v albu nastaven na potvrzen (atribut PhotoInAlbum.state), zmensi se pocet fotek v albu o jedna.

Pokud vlastnik fotkam odebral tag oznacujici kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name), zkontroluji se pro kazdou fotku alba, ve kterych je umistena. Pokud je stav fotky v albu nastaven na potvrzen (atribut PhotoInAlbum.state), zvetsi se pocet fotek v albu o jedna.

Smazani fotek

Vlastnik ma moznost vybrane fotky smazat.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), muze vlastnik vybrane fotky smazat. Pred smazanim je vlastnik dotazan, zda chce skutecne fotky smazat. Pokud ano, fotkam se prida tag oznacujici kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name). Dale se pro kazdou fotku zkontroluji alba, ve kterych je umistena. Pokud je stav fotky v albu nastaven na potvrzen (atribut PhotoInAlbum.state), zmensi se pocet fotek v albu o jedna.

Pokud vlastnik smazani nepotvrdi, je akce zrusena.

Pri smazani fotek se zadne zaznamy nemazou.

Vysypani kose

Pri vysypani kose se smazou vsechny vlastnikovi fotky s tagem oznacujici kos. Jsou smazany vsechny ulozene informace o techto fotkach. Fotky jsou take odebrany ze vsech alb, ve kterych byly umisteny, a to bez ohledu na jejich stav v techto albech.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), muze vlastnik vysypat kos. Pokud chce vlastnik vysypat kos, je pozadan o potvrzeni. Pokud vlastnik vysypani kose nepotvrdi (nechce vysypat kos), tak se mu zobrazi prehled fotek, ktery byl popsan vyse. Jinak se fotky v kosi smazou ze systemu.

Prepocitani prostoru

Pri smazani fotek je prepocitan udaj o velikosti vsech vlastnikovych fotek (atribut Storage.space_usage):

Pro kazdou fotku se zkontroluje, zda ji ma vlastnik ulozenou alespon jeste jednou (mimo prave mazane fotky). Pokud ano (atribut Photo.image se stejnou hodnotou je jeste u jine vlastnikovi fotky), pak se jeji velikost (atribut Image.size) neodecita od zabranemu prostoru (atribut Storage.space_usage). Pokud ji vlastnik nema ulozenou vicekrat, tak se jeji velikost odecte.

Smazani fotek ze systemu

Pote jsou fotky smazany ze systemu (trida Photo).

Implementacni poznamka: Samotna obrazova data fotek (trida Image) se nemazou, mohou byt totiz sdileny s jinymi fotkami.

Implementacni poznamka: Vsechny informace o fotkach se smazou automaticky (tridy Photo.Info, Photo.Score, PhotoTag, PhotoPreview, PhotoComment, PhotoNotification a PhotoInAlbum).

Fotky v kosi

Vlastnik si muze zobrazit obsah kose.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), zobrazi se vlastnikovi prehled fotek v kosi, jak bylo popsano vyse. Zobrazuji se tedy vsechny jeho fotky, ktere maji tag kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name).

Vlastnik muze vybrane fotky z kose obnovit, coz bude popsano dale.

Vlastnik ma take vsechny moznosti jako v prehledu fotek, jak bylo popsano vyse.

Obnoveni fotek

Vlastnik ma moznost vybrane fotky v kosi obnovit.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), muze vlastnik obnovit vybrane fotky v kosi. Temto fotkam se smaze tag oznacujici kos (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name).

Dale se pro kazdou fotku zkontroluji alba, kterych je umistena. Pokud je stav fotky v albu nastaven na potvrzen (atribut PhotoInAlbum.state), zvetsi se pocet fotek v albu o jedna.

Poznamka: Pri predchozim smazani fotek nebyly smazany zadne informace o nich, vlastnik tedy nemusi nic znovu zadavat.

Prehled fotek pro spravce

Spravci fotek se zobrazi prehled vsech fotek v systemu stejne jako vlastnikovi. Spravce ma moznost mazat fotky.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos) a pokud ma spravce pravo spravovat fotky (atribut User.AdminSettings.may_manage_photos), zobrazi se mu prehled vsech fotek v systemu, jak bylo popsano vyse. Kazdou fotku si muze prohlednout detailne, coz bude popsano v kapitole Detail fotky, vcetne fotek oznacenych jako private (atribut Photo.private).

U kazdeho stylu zobrazeni fotek se navic zobrazuje, kteremu uzivateli fotka patri.


Spravce ma tytez moznosti jako vlastnik v prehledu fotek, coz bylo popsano vyse. Pokud si zobrazi obsah kose, zobrazi se mu vsechny fotky v systemu, ktere maji tag 'kos' (atribut GlobalSettings.Photo.trash_tag_name).

Poznamka: Spravce si muze take zobrazit detail kazde fotky (stejne jako vlastnik) a ma stejna prava pro praci s fotkou jako vlastnik te fotky.

Spravce ma moznost zobrazit si nevhodne fotky, coz bude popsano dale.

Nevhodne fotky

Navstevnici mohou fotku oznacit jako nevhodnou, napr. kvuli samotne fotce nebo jejim komentarum. Spravce pak takove fotky muze smazat.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos) a pokud ma spravce pravo spravovat fotky (atribut User.AdminSettings.may_manage_photos), zobrazi se mu prehled nevhodnych fotek. V prehledu se zobrazi:

 • nahled fotky,
 • jeji nazev (atribut Photo.Info.name),
 • vlastnik fotky
 • a pocet stiznosti na fotku.

Spravce si muze prehled setridit podle zobrazovanych atributu (krome nahledu) a to jak vzestupne tak sestupne.

U kazde fotky si spravce muze zobrazit detaily stiznosti, coz bude popsano dale.

Kazdou fotku si spravce muze detailne prohlednout, coz bude popsano v kapitole Detail fotky.

Spravce muze vybranou fotku smazat, coz bylo popsano vyse. Take ji muze pouze odstranit ze seznamu nevhodnych fotek, nebo ji ignorovat (tj.nechat ji v seznamu nevhodnych fotek).

Pokud vybranou fotku odstrani ze seznamu nevhodnych fotek, smazou se vsechny zaznamy o teto fotce (podle atributu UglyPhoto.photo), ktere ji oznacuji jako nevhodnou (trida UglyPhoto).

Detail nevhodne fotky

Spravci se zobrazi prehled stiznosti na vybranou fotku.

Zobrazi se zakladni informace o fotce:

 • nahled fotky,
 • jeji nazev (atribut Photo.Info.name),
 • vlastnik fotky
 • a pocet stiznosti na fotku.

Dale se zobrazi seznam stiznosti na fotku, v seznamu se zobrazi tyto informace:

Prehled verejnych fotek

Navstevnik muze mit moznost zobrazit si verejne fotky, tj. fotky, ktere nepatri zadnemu uzivateli. Prehled verejnych fotek se navstevnikovi zobrazi podle navstevnikova nastaveneho stylu, vybraneho setrideni a podle vybraneho poctu fotek na strance. V prehledu se zobrazuji fotky podle vybranych tagu. Navstevnik si muze zmenit styl prehledu fotek, setrideni a pocet fotek na strance. Take muze vybirat tagy, podle kterych se budou fotky zobrazovat. Vse bylo popsano vyse.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), mohou mit navstevnici pravo prohlizet si verejne fotky, pridavat dalsi fotky, menit fotkam tagy, mazat fotky, zobrazit si a vysypat kos nebo fotky z kose obnovit (atribut GlobalSettings.Photo.shared_storage_for_visitors). Vse bylo popsano vyse.

Poznamka: Pokud navstevnik pridava do verejnych fotek dalsi fotky, nekontroluji se omezeni na maximalni zabrane misto vsemi verejnymi fotkami.

Prehled pro uzivatele

Uzivatel muze mit moznost zobrazit si prehled verejnych fotek, ten se mu zobrazi stejne jako navstenikovi a muze mit tytez moznosti jako navstevnik.

Pokud jsou v systemu povoleny fotky (atribut GlobalSettings.Photo.hide_all_photos), mohou mit uzivatele pravo prohlizet si verejne fotky a mohou mit ruzne moznosti prace s fotkami (atribut User.AdminSettings.may_manage_shared_storage), jak bylo popsano vyse.

Pokud maji pravo pracovat s verejnymi fotkami jen spravci verejnych fotek (atribut GlobalSettings.Photo.shared_storage_for_users), muze s fotkami pracovat jen uzivatel, ktery ma pravo spravovat verejne fotky (atribut User.AdminSettings.may_manage_shared_storage).