Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:UseCases/Prehlad skupin

Image:UseCases_-_Prehlad_skupin.png

Navigation: Dev:UseCases.

Navstevnik muze mit moznost zobrazit si prehled skupin. Navstevnik muze mit take moznost prohlednout si detail skupiny.

Uzivatel muze mit moznost zobrazit si totez co navstevnik. Take muze mit moznost zalozit novou kategorii nebo skupinu.

Vlastnik muze mit moznost zobrazit si prehled svych skupin. Tyto skupiny muze take smazat.

Spravce muze mit moznost prohlednout si vsechny skupiny a kategorie v systemu. Spravce muze mit moznost skupiny nebo kategorie potvrzovat nebo zakazovat. Take muze mit moznost je smazat.

Contents

Prehled skupin

Navstevnikovi se zobrazi prehled kategorii a skupin ve vybrane kategorii a to podle vybraneho stylu, setrideni a poctu skupin a kategorii na jedne strance. Navstevnik si muze zmenit styl zobrazovani tohoto prehledu. Take ma na vyber ruzne filtry skupin a kategorii.

Prehled skupin a kategorii

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny a kategorie (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups), zobrazi se navstevnikovi informace o kategorii, kterou ma vybranou. Zobrazi se jeji nazev (atribut GroupCategory.name), jeji cela cesta (zjistena pomoci atributu GroupCategory.parent) a jeji popis (atribut GroupCategory.description).

Pokud aktualni kategorie obsahuje nejake podkategorie, ktere maji stav nastaven na potvrzen (atribut GroupCategory.state), tak se navstevnikovi zobrazi jejich prehled. Pokud aktualni kategorie obsahuje skupiny, jejichz stav je nastaven na potvrzen (atribut Group.state), zobrazi se navstevnikovi jejich prehled.

Oboji se zobrazuje podle stylu, ktery ma navstevnik vybran (atribut Visitor.Settings.group_list_style), vybraneho setrideni (atribut Visitor.Settings.group_list_sort) a podle vybraneho poctu kategorii a skupin na strance (atribut Visitor.Settings.group_list_pagelen).


Pokud je v systemu povolena diskuze u skupin (atribut GlobalSettings.Group.hide_discussion) a pokud smi navstevnici cist diskuzi teto skupiny (atribut Group.Rules.public_discussion), tak se u takove skupiny muze zobrazovat pocet prispevku v diskuzi skupiny a cas naposledy pridaneho prispevku, v zavislosti na vybranem stylu zobrazeni.

Implementacni poznamka: U clenu skupiny se kontroluje i atribut Group.Rules.private_discussion.


U kazde skupiny ma navstevnik moznost si ji prohlednout, coz bude popsano v kapitole Detail skupiny.

Vse se zobrazuje ve skinu, ktery ma navstevnik vybran (atribut Visitor.Settings.skin).

Styly zobrazeni

Navstevnik si muze styl zobrazovani skupin a kategorii zmenit (atribut Visitor.Settings.group_list_style) a to primo u prehledu.

Navstevnik si muze vybrat mezi temito styly zobrazovani skupin a kategorii:

 • Detail: V prehledu se zobrazi detailni informace o skupinach a kategoriich:
  • jejich nazvy (atributy Group.name a GroupCategory.name),
  • zacatek jejich popisu (atributy Group.description a GroupCategory.description),
  • u kazde skupiny se navic jeste zobrazi jeji vlastnik (zjisteny pomoci atributu Group.owner),
  • u kazde skupiny se navic jeste zobrazi pocet uzivatelu ve skupine, kteri maji stav nastaven na clen nebo moderator (atribut UserInGroup.state),
  • u kazde skupiny se navic jeste muze zobrazit pocet prispevku v diskuzi, jak bylo popsano vyse,
  • za podminek popsanych vyse, se take zobrazuje cas, kdy byl naposledy pridan prispevek do diskuze (atribut Group.Discussion.Item.date), tento prispevek musi mit stav v diskuzi skupiny nastaven na potvrzen (atribut Group.Discussion.Item.state),
  • za podminek popsanych vyse, se prihlasenemu uzivateli, ktery je clenem skupiny, zobrazi navic take pocet novych prispevku v diskuzi - tj. prispevky, jejichz cas pridani (atribut Group.Discussion.Item.date) je vetsi nez cas uzivatelova posledniho pristupu do diskuze (atribut UserInGroup.last_discussion_access) a jejichz stav je nastaven na potvrzen (atribut Group.Discussion.Item.state),
  • prihlasenemu uzivateli, ktery je moderatorem skupiny, se navic take zobrazi pocet novych clenu skupiny cekajicich na potvrzeni (atribut UserInGroup.state).
  • za podminek popsanych vyse, se prihlasenemu uzivateli, ktery je moderatorem skupiny, se navic take zobrazi pocet prispevku cekajicich na potvrzeni (atribut Group.Discussion.Item.state).
 • Seznam: V prehledu se zobrazi nektere informace o skupinach a kategoriich:
  • jejich nazvy (atributy Group.name a GroupCategory.name),
  • u kazde skupiny se navic jeste zobrazi pocet uzivatelu ve skupine, kteri maji stav nastaven na clen nebo moderator (atribut UserInGroup.state),
  • u kazde skupiny se navic jeste muze zobrazit pocet prispevku v diskuzi, jak bylo popsano vyse.

Poznamka: Pokud ma navstevnik vybrane zobrazovani obsahu podkategorii, tak se mu v prehledu (v detailu i v infu) zobrazi take umisteni skupin a kategorii (zjistene pomoci atributu Group.category a GroupCategory.parent).

V kazdem stylu zobrazovani se budou skupiny a kategorie strankovat. Pocet skupin a kategorii na jedne strance (atribut Visitor.Settings.group_list_pagelen) si bude moci navstevnik zvolit.

Setrideni

Dale si navstevnik muze vybrat, podle ceho chce skupiny a kategorie setridit (atribut Visitor.Settings.group_list_sort). Na vyber ma, podle stylu zobrazovani (atribut Visitor.Settings.group_list_style), setrideni podle techto atributu:

U kazdeho atributu si muze navstevnik vybrat jak vzestupne tak sestupne setrideni.

Pokud se nektere atributy u vybraneho stylu nezobrazuji, nemuze navstevnik podle nich skupiny setridit.

Setrideni zachovava rozdeleni na skupiny a kategorie.

Filtrovani

Navstevnik ma take moznost pouzit na zobrazeni skupin a kategorii ruzne filtry. Filtry se daji libovolne kombinovat. Vybrane filtry se nikde neukladaji, jejich nastaveni je pouze docasne. Navstevnik si muze vybirat z techto filtru:

 • Navstevnik si muze nechat zobrazit obsah kategorie vcetne podpodkategorii - tj. zobrazi se mu skupiny ve vsech jejich podkategoriich.
 • Navstevnik ma take moznost zobrazit si pouze skupiny.
 • Navstevnik ma take moznost zobrazit si pouze kategorie.
 • Navstevnik si muze zobrazit skupiny a kategorie podle jmena - vyhledavat se bude pomoci podretezcu.
 • Na vyber ma dalsi filtry podle zobrazovanych atributu (krome popisu skupin a kategorii).

Pokud ma navstevnik vybrane zobrazovani obsahu podkategorii, tak se mu v prehledu (v detailu i v infu) zobrazi take umisteni skupin a kategorii (zjistene pomoci atributu Group.category a GroupCategory.parent).

Prihlaseny uzivatel ma na vyber dalsi filtry skupin a kategorii:

 • Uzivatel si muze zobrazit jen skupiny, ve kterych je clenem nebo moderatorem (atribut UserInGroup.state).

Tyto filtry muze uzivatel libovolne kombinovat s filtry uvedenymi vyse.

Dalsi moznosti pro uzivatele

Pokud je v systemu uzivatelum povoleno vytvareni novych skupin (atribut GlobalSettings.Group.allow_user_groups) a pokud je ve vybrane kategorii povoleno vytvareni novych skupin (atribut GroupCategory.no_groups), muze uzivatel v teto kategorii vytvorit novou skupinu, jak bude popsano dale.

Pokud je v systemu uzivatelum povoleno vytvareni novych kategorii (atribut GlobalSettings.Group.allow_user_categories) a pokud je ve vybrane kategorii povoleno vytvareni novych podkategorii (atribut GroupCategory.no_categories), muze uzivatel vytvorit novou kategorii, jak bude popsano dale.

Nova skupina

Uzivatel muze mit moznost zalozit si novou skupinu.


Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups) a pokud smi uzivatele v systemu zakladat nove skupiny (atribut GlobalSettings.Group.allow_user_group) a pokud je ve vybrane kategorii povoleno zakladni skupin (atribut GroupCategory.no_groups), muze uzivatel v teto kategorii zalozit novou skupinu.

Pri vytvareni skupiny uzivatel zada povinne polozky - jmeno skupiny (atribut Group.name), a pripadne nepovinne polozky - popis skupiny (atribut Group.description).

Poznamka: Pri psani popisu skupiny se muze zobrazovat kolik znaku jeste uzivatel muze napsat. Tento pocet se ziska rozdilem maximalniho poctu znaku z atributu GlobalSettings.Group.max_description_length a aktualniho poctu znaku v popisu.


Dale uzivatel muze nastavit prava navstevniku a uzivatelu ve skupine, ktera jsou podrobne popsana ve tride Group.Rules, u kazdeho prava si vybere z jeho moznych hodnot.

Poznamka: Pokud neni v systemu povolena diskuze u skupin (atribut GlobalSettings.Group.hide_discussion), nemaji nektera prava smysl a tedy se nebudou uzivateli zobrazovat.

Kontrola

Pote se zkontroluje, zda uzivatel vyplnil povinne polozky. Jmeno skupiny musi byt unikatni v celem systemu. Dale se podle nastaveni HTML-tagu (atribut GlobalSettings.allow_html_tags) zkontroluje popis skupiny a nepovolene HTML-tagy se odstrani. V jinych atributech nejsou povoleny zadne HTML-tagy. Take se zkontroluje, zda popis skupiny nepresahuje maximalni povolenou hodnotu (atribut GlobalSettings.Group.max_description_length).

Pokud nejsou nektere polozky vyplneny spravne, je na to uzivatel upozornen a musi je opravit.

Pokud je vse spravne, vyplni se atributy skupiny podle polozek a doplni se automaticky vyplnene atributy:

 • vlastnikem skupiny (atribut Group.owner) je uzivatel, ktery ji prave vytvari,
 • kategorie skupiny (atribut Group.category) je uzivatelem drive vybrana kategorie.
Nastaveni skupiny

Pokud je v systemu vyzadovano potvrzovani novych skupin (atribut GlobalSettings.Group.allow_user_groups) nebo pokud je v kategorii, do ktere byla skupina pridana, vyzadovano potvrzovani novych skupin (atribut GroupCategory.free_contribution), je nastaven stav skupiny na cekajici na potvrzeni (atribut Group.state). Jinak je nastaven stav skupiny na potvrzen.

Pokud ma uzivatel, ktery skupinu vytvari, v systemu pravo potvrzovat nove skupiny (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups), muze skupinu rovnou potvrdit. Stav skupiny je pote nastaven na potvrzen (atribut Group.state).


Pote se nova skupina prida do vybrane kategorie.

Nova kategorie

Uzivatel muze ve vybrane kategorii vytvorit nebo navrhnout novou podkategorii.

Pokud jsou v systemu povoleny kategorie (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups) a pokud je v systemu uzivatelum povoleno vytvareni novych kategorii (atribut GlobalSettings.Group.allow_user_categories) a pokud je ve vybrane kategorii povoleno vytvareni novych podkategorii (atribut GroupCategory.no_categories), muze uzivatel vytvorit novou kategorii.

Pri vytvareni nove kategorie uzivatel vyplni povinne polozky – jmeno kategorie (atribut GroupCategory.name), pripadne i nepovinne polozky – popis kategorie (atribut GroupCategory.description).

Kontrola

Pote se zkontroluje, zda jmeno navrzene kategorie uz ve vybrane kategorii existuje nebo ne.

Pokud uz takova kategorie existuje a jeji stav je nastaven na cekajici na potvrzeni (atribut GroupCategory.state), zvetsi se pouze pocet navrhovatelu kategorie (atribut GroupCategory.wanted_count) o jedna. Jinak se uzivateli oznami, ze dana kategorie uz existuje.

Pokud takova kategorie jeste neexistuje, provede se kontrola vyplnenych polozek a vytvori se nova kategorie. Zkontroluje se, zda uzivatel vyplnil povinne polozky. Dale se podle nastaveni HTML-tagu (atribut GlobalSettings.allow_html_tags) zkontroluje popis kategorie a nepovolene HTML-tagy se odstrani. V jinych atributech nejsou povoleny zadne HTML-tagy. Take se zkontroluje, zda popis kategorie nepresahuje maximalni povolenou hodnotu (atribut GlobalSettings.Group.max_description_length).

Pokud nejsou polozky vyplneny spravne, je na to uzivatel upozornen a musi je opravit.

Pokud je vse spravne, vyplni se atributy kategorie podle polozek, doplni se automaticky vyplnene atributy – nadrazena kategorie (atribut GroupCategory.parent) je drive uzivatelem vybrana kategorie.

Nastaveni kategorie

Pokud je v systemu vyzadovano potvrzeni novych kategorii (atribut GlobalSettings.Group.allow_user_categories), je nastaven stav kategorie na cekajici na potvrzeni (atribut GroupCategory.state). Pritom se take zvetsi pocet navrhovatelu kategorie (atribut GroupCategory.wanted_count) na jedna. Jinak je stav kategorie nastaven na potvrzen.

Pokud ma uzivatel, ktery kategorii vytvari, v systemu pravo potvrzovat nove kategorie (atribut User.AdminSettings.may_manage_categories), muze kategorii rovnou potvrdit. Stav kategorie je pote nastaven na potvrzen (atribut GroupCategory.state).

Dale se nastavi prava pro praci s kategorii na defaultni hodnoty (atributy GroupCategory.no_groups, GroupCategory.no_categories, GroupCategory.free_contribution). Pokud ma uzivatel pravo spravovat kategorie (atribut User.AdminSettings.may_manage_categories), muze je zmenit, coz bude popsano dale.

Pote se nova kategorie prida do vybrane kategorie.

Prehled vlastnikovych skupin

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups), zobrazi se vlastnikovi prehled vsech jeho skupin, jak bylo popsano vyse. V prehledu se zobrazi vsechny jeho skupiny bez ohledu na jejich stav v systemu. V prehledu se nezobrazuji kategorie.

Vse se zobrazuje ve skinu, ktery ma vlastnik vybran (atribut Visitor.Settings.skin).


Pokud ma vlastnik vybran styl, ve kterem se zobrazuji detailni informace o skupinach (atribut Visitor.Settings.group_list_style), tak se navic u kazde skupiny zobrazuji dalsi informace o ni:

 • jeji cela cesta (zjistena pomoci atributu Group.category)
 • a jeji stav v kategorii (atribut Group.state) a pokud je zakazana, tak se zobrazi i duvod (atribut Group.reason).

Jinak se vlastnikovi zobrazuji vsechny atributy ve stylu jako moderatorovi skupiny.


Pokud jsou v systemu povoleny notifikace (atribut GlobalSettings.Notification.hide_all_notifications), zobrazuje se vlastnikovi informace, zda ma nebo nema vytvorene notifikace o novych prispevcich v diskuzi ve vlastnich skupinach a notifikace o novych prispevcich cekajicich na potvrzeni ve vlastnich skupinach (atribut User.Settings.common_notifications) a muze si je vytvorit nebo zrusit. Pri obou akcich se zmeni vlastnikovo nastaveni notifikaci (atribut User.Settings.common_notifications).

Prehled skupin pro spravce

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny a kategorie (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups), zobrazi se spravci prehled vsech skupin a kategorii v systemu bez ohledu na jejich stav (atributy Group.state a GroupCategory.state), jak bylo popsano vyse. Spravci se zobrazi totez co uzivateli, ma tytez moznosti jako uzivatel.

Pokud ma spravce vybran styl zobrazeni 'detail' nebo 'info', tak se navic u kazde skupiny a kategorie zobrazi jeji stav v systemu (atributy Group.state a GroupCategory.state). U kazdeho kategorie cekajici na potvrzeni se navic zobrazuje pocet jejich navrhovatelu (atribut GroupCategory.wanted_count).

Moznosti

Spravce ma tytez moznosti jako uzivatel, coz bylo popsano vyse.

Pokud ma spravce pravo spravovat kategorie (atribut User.AdminSettings.may_manage_categories), muze u vybrane kategorie nastavit uzivatelum prava pro praci s ni, zmenit jeji stav nebo ji muze zrusit, coz bude popsano dale.

Pokud ma spravce pravo spravovat skupiny (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups), muze zmenit stav vybrane skupiny, muze ji presunout do jine kategorie nebo ji muze smazat. Take si muze zobrazit nevhodne skupiny. Vse bude popsano dale.

Poznamka: Spravce skupin si muze take zobrazit detail kazde skupiny (stejne jako vlastnik) a ma stejna prava pro praci se skupinou jako vlastnik teto skupiny.

Nastaveni kategorie

Spravce muze u vybrane kategorie zmenit jeji atributy a nastavit uzivatelum prava pro praci s ni. Ostatni uzivatele pak mohou mit moznost vytvaret v kategorii podkategorie a skupiny.

Pokud jsou v systemu povoleny kategorie (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups) a pokud ma spravce pravo spravovat kategorie (atribut User.AdminSettings.may_manage_categories), tak se spravci zobrazi editovatelny seznam atributu kategorie, atributy jsou predvyplneny svymi predchozimi hodnotami. Pri zmene hodnot atributu spravce zada nebo si vybere nove hodnoty. Zada povinne atributy – jmeno kategorie (atribut GroupCategory.name), pripadne i nepovinne polozky – popis kategorie (atribut GroupCategory.description). Kontrola zadanych hodnot byla popsano vyse.

Spravce take muze zmenit stav kategorie (atribut GroupCategory.state).

Spravce muze u vybrane kategorie povolit/zakazat uzivatelum vytvaret nove skupiny (atribut GroupCategory.no_groups), povolit/zakazat uzivatelum vytvaret v ni podkategorie (atribut GroupCategory.no_categories) nebo nastavit, zda nove skupiny v teto kategorii vyzaduji potvrzeni nebo ne (atribut GroupCategory.free_contribution).

Zmena stavu kategorie

Spravce muze mit moznost potvrdit vybranou kategorii nebo ji oznacit jako skrytou.

Potvrzeni kategorie

Spravce muze potvrdit vybranou kategorii, tato kategorie se pak bude zobrazovat vsem uzivatelum. Ostatni uzivatele pak mohou mit moznost vytvaret v teto kategorii podkategorie a skupiny.

Pokud jsou v systemu povoleny kategorie (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups) a pokud ma spravce pravo spravovat kategorie (atribut User.AdminSettings.may_manage_categories), pak muze spravce potvrdit vybranou kategorie, pokud je jeji stav nastaven na cekajici na potvrzeni (atribut GroupCategory.state).

Pokud spravce potvrdi vybranou kategorii, zmeni se stav kategorie na potvrzen (atribut GroupCategory.state). Pokud spravce kategorii nepovoli, je zrusena, coz bude popsano dale.

Skryte kategorie

Spravce muze oznacit vybranou kategorii jako skrytou, tato kategorie se pak nebude zobrazovat ostatnim uzivatelum. Uzivatelum se nebudou zobrazovat ani skupiny v ni a ani jeji podkategorie a jejich obsah (bude skryty cely podstrom).

Pokud jsou v systemu povoleny kategorie (atribut GlobalSettings.Album.hide_all_albums) a pokud ma spravce pravo spravovat kategorie (atribut User.AdminSettings.may_manage_categories), muze spravce vybranou kategorii (bez ohledu na jeji stav) oznacit jako skrytou.

Pokud spravce oznaci vybranou kategorii jako skrytou, zmeni se stav kategorie na skryty (atribut GroupCategory.state). Vsechny skupiny v teto kategorii a podkategoriich pak budou pristupne pouze jejich vlastnikum.

Zruseni kategorie

Spravce muze zrusit vybranou kategorii, tato kategorie ale musi byt prazdna. Pokud tedy obsahuje nejake skupiny nebo podkategorie, musi je spravce presunout do jine kategorie.

Pokud jsou v systemu povoleny kategorie (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups) a pokud ma spravce pravo spravovat kategorie (atribut User.AdminSettings.may_manage_categories), zobrazi se mu prehled vsech potvrzenych a skrytych kategorii (atribut GroupCategory.state), jak bylo popsano vyse. Spravce muze vybranou kategorii zrusit.

Pred zrusenim kategorie je spravce pozadan o potvrzeni. Pokud spravce zruseni potvrdi a v kategorii se nachazi nejake skupiny nebo podkategorie, musi je spravce presunout jinam. Spravci se zobrazi seznam vsech kategorii - jejich cele cesty (zjistene pomoci GroupCategory.parent) vcetne jmen kategorii (atributy GroupCategory.name), jejichz stav je nastaven na potvrzen nebo skryte (atribut GroupCategory.state), ale bez aktualni kategorie. Spravce si vybere jednu kategorii, do ktere se skupiny a podkategorie presunou. Pokud se vyskytnou dve kategorie stejneho nazvu, tak se jejich obsah sjednoti. Skupiny maji unikatni jmeno v systemu, nemohou se tedy dostat do konfliktu. Kategoriim a skupinam se zmeni atributy GroupCategory.parent a Group.category na novou kategorii.

Pokud je vybrana kategorie prazdna, je smazana ze systemu (trida GroupCategory).

Zmena stavu skupiny

Spravce muze mit moznost vybranou skupinu potvrdit nebo zakazat kvuli nevhodnym prispevkum v diskuzi. U kazde akce ma spravce pote moznost vratit ji zpet (undo).

Potvrzeni skupiny

Spravce muze vybranou skupinu potvrdit, skupinu si pote budou moci ostatni uzivatele prohlednout a pripadne do ni vstoupit nebo pridavat prispevky do jeji diskuze.

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups ) a pokud ma spravce pravo spravovat skupiny (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups), muze spravce vybranou skupinu potvrdit, pokud je jeji stav nastaven na cekajici na potvrzeni (atribut Group.state).

Pokud spravce vybranou skupinu potvrdi, zmeni se stav skupiny na potvrzen (atribut Group.state). Pokud spravce skupinu nepovoli, je skupina smazana, coz bude popsano dale.

Zruseni potvrzeni

Spravce muze vybrane skupine zrusit potvrzeni. Skupina se pote nebude ostatnim uzivatelum zobrazovat, zobrazi se jen jejimu vlastnikovi.

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups ) a pokud ma spravce pravo spravovat skupiny (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups), muze spravce vybrane skupine zrusit potvrzeni, pokud je jeji stav je nastaven na potvrzen (atribut Group.state)).

Pokud spravce vybrane skupine zrusi potvrzeni, zmeni se stav skupiny na cekajici na potvrzeni (atribut Group.state).

Zakazani skupiny

Spravce muze vybranou skupinu zakazat, napriklad kvuli nevhodnym prispevkum v diskuzi. Skupina se pote nebude ostatnim uzivatelum zobrazovat, zobrazi se jen jejimu vlastnikovi.

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups ) a pokud ma spravce pravo spravovat skupiny (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups), muze spravce vybranou skupinu zakazat, pokud je jeji stav je nastaven na potvrzen (atribut Group.state).

Pokud spravce vybranou skupinu zakaze, zmeni se stav skupiny na zakazan (atribut Group.state). Spravce muze napsat duvody zakazani skupiny. Zkontroluje se, jestli spravce zadal nejaky text. Pokud ne, je na to upozornen a muze jej jeste doplnit. Spravce ale nemusi uvest zadny duvod. Pote je text ulozen (do atributu Group.reason).

Povoleni skupiny

Spravce muze zakazanou skupinu povolit, skupinu si pote budou moci ostatni uzivatele zase prohlednout a pripadne do ni vstoupit nebo pridavat prispevky do jeji diskuze.

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups ) a pokud ma spravce pravo spravovat skupiny (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups), muze spravce vybranou skupinu povolit, pokud je jeji stav nastaven na zakazan (atribut Group.state).

Pokud spravce vybranou skupinu povoli, zmeni se stav skupiny na potvrzen (atribut Group.state).

Smazani skupiny

Vlastnik skupiny nebo spravce muze skupinu smazat.

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups), muze vlastnik skupiny skupinu smazat. Smazat skupinu muze take spravce skupin (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups). Vse probiha stejne jako u vlastnika skupiny.

Pred smazanim skupiny je vlastnik pozadan o potvrzeni. Pokud smazani potvrdi, je skupina smazana (trida Group).

Implementacni poznamka: Vsechny informace o skupine se smazou automaticky (tridy Group.Rules, Group.Discussion, Group.Discussion.Item, UserInGroup, GroupNotification a GroupInAlbum).

Nevhodne skupiny

Uzivatele mohou skupiny oznacit jako nevhodne, napr. kvuli nevhodnym prispevkum v diskuzi skupiny. Spravce pak tyto skupiny muze zakazat nebo zrusit.

Pokud jsou v systemu povoleny skupiny (atribut GlobalSettings.Group.hide_all_groups) a pokud ma spravce pravo spravovat skupiny (atribut User.AdminSettings.may_manage_groups), zobrazi se mu prehled nevhodnych skupin. V prehledu se zobrazi:

 • nazev skupiny (atribut Group.name),
 • cela cesta ke skupine (zjistena pomoci atributu Group.category),
 • vlastnik skupiny (zjisteny pomoci atributu Group.owner),
 • stav skupiny (atribut Group.state),
 • a pocet stiznosti na skupinu.

Spravce si muze prehled setridit podle zobrazovanych atributu (krome duvodu stiznosti) a to jak vzestupne tak sestupne.

U kazde skupiny si spravce muze zobrazit detaily stiznosti, coz bude popsano dale.

Kazdou skupinu si spravce muze prohlednout, coz bylo popsano v kapitole Detail skupiny. Spravce muze vybranou skupinu zakazat nebo smazat, coz bylo popsano vyse. Take ji muze pouze odstranit ze seznamu nevhodnych skupin, nebo ji ignorovat (tj. nechat je v seznamu nevhodnych skupin).

Pokud vybranou skupinu odstrani ze seznamu nevhodnych skupin, smazou se vsechny zaznamy o teto skupine (podle atributu UglyGroup.Group), ktere ji oznacuji jako nevhodnou (trida UglyGroup).

Detail nevhodne skupiny

Spravci se zobrazi prehled stiznosti na vybranou skupinu.

Zobrazi se zakladni informace o skupine:

 • nazev skupiny (atribut Group.name),
 • cela cesta ke skupine (zjistena pomoci atributu Group.category),
 • vlastnik skupiny (zjisteny pomoci atributu Group.owner),
 • stav skupiny (atribut Group.state),
 • a pocet stiznosti na skupinu.

Dale se zobrazi seznam stiznosti na skupinu, v seznamu se zobrazi tyto informace: